1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες στάθμης
  5. Ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας

Αισθητήρες στάθμης - Με ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας

  • Αξιόπιστος εντοπισμός στάθμης σε δοχεία και δεξαμενές
  • Για χρήση σε νερό, λάδια και ψυκτικά μέσα
  • Ρύθμιση της λειτουργίας μεταγωγής και των σημείων μεταγωγής με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
  • Παρακολούθηση στάθμης και θερμοκρασίας με μία μόνο μονάδα
  • Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων


Αισθητήρες στάθμης πλήρωσης - Με ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας

Οι αισθητήρες στάθμης πλήρως της σειράς LΤ επιτηρούν αξιόπιστα τη στάθμη πλήρωσης και τη θερμοκρασία σε δοχεία και δεξαμενές. Μετρούν συνεχώς τον βαθμό πλήρωσης π.χ. σε δοχεία ψυκτικού λιπαντικού ή υδραυλικές δεξαμενές.
Η συσκευή εμφανίζει κατ' επιλογή την τρέχουσα στάθμη πλήρωσης ή την τρέχουσα θερμοκρασία στην οθόνη και σηματοδοτεί την επίτευξη ή μείωση κάτω από τα ρυθμισμένα όρια. Η ρύθμιση στο προς μέτρηση μέσο, το ύψος των σημείων μεταγωγής και σημείων επαναφοράς και οι λειτουργίες μεταγωγής των εξόδων ρυθμίζονται διαισθητικά μέσω του μενού χειρισμού.
Οι αισθητήρες διατίθενται με διάφορα μήκη ράβδων. Με τη βοήθεια των προαιρετικά διαθέσιμων βιδωτών ή φλαντζωτών προσαρμογέων οι συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα στο επιθυμητό βάθος βύθισης.
Με τον συνδυασμό της επιτήρησης στάθμης πλήρωσης και θερμοκρασίας σε μία συσκευή παραλείπεται η επιπλέον οπή στη δεξαμενή για το δεύτερο σύστημα μέτρησης.