1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
  5. Ροόμετρα Vortex

Ροόμετρα Vortex

  • Ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγώγιμο και μη αγώγιμο (απιονισμένο) νερό
  • Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση
  • Περίβλημα μικρών διαστάσεων για εγκατάσταση σε σημεία με περιορισμένο χώρο

Ροόμετρα VortexΑισθητήρες ροής Vortex

Οι αισθητήρες ροής της σειράς SV επιτηρούν υγρά μέσα με βάση το νερό και ανιχνεύουν αξιόπιστα την ποσότητα ροής. Για πιο απαιτητικές εφαρμογές διατίθενται συσκευές που ανιχνεύουν τόσο την ποσότητα ροής όσο και τη θερμοκρασία του μέσου. Χρησιμοποιούνται συχνά σε κυκλώματα ψύξης π.χ. σε χαλυβουργεία, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην παραγωγή γυαλιού.
Οι αισθητήρες λειτουργούν με την αρχή μέτρησης Vortex. Το ρέον μέσο παράγει ανάλογα με την ταχύτητά του εναλλασσόμενες περιδινήσεις σε ένα σώμα συσσώρευσης που βρίσκεται μέσα σε έναν σωλήνα μέτρησης. Αυτές οι περιδινήσεις αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για την ποσότητα ροής. Η αρχή μέτρησης Vortex είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από τις διακυμάνσεις πίεσης και θερμοκρασίας του μέσου.
Η μετάδοση της τρέχουσας ροής πραγματοποιείται με τη βοήθεια αναλογικού σήματος, ενώ της θερμοκρασίας ως σήμα Pt1000.