1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
  5. Μηχανοτρονικοί αισθητήρες για εσωτερική ψύξη τρυπανιού

Μηχανοτρονικά ροόμετρα για επιτήρηση της εσωτερικής ροής τρυπανιού

  • Αξιόπιστη παρακολούθηση ογκομετρικής ροής του εσωτερικού ψυκτικού μέσου του τρυπανιού
  • Αντοχή σε πίεση έως 200 bar
  • Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενα σημεία μεταγωγής
  • Με έξοδο μεταγωγής και αναλογική έξοδο
  • Πολύ μικρός χρόνος απόκρισης


Ηλεκτρομηχανικοί αισθητήρες για την εσωτερική ψύξη τρυπανιών

Οι ηλεκτρομηχανικοί αισθητήρες ροής της σειράς SBU επιτηρούν υγρά μέσα όπως νερό, διαλύματα γλυκόλης, βιομηχανικά έλαια ή ψυκτικά λιπαντικά. Χρησιμοποιούνται συνήθως για την αξιόπιστη επιτήρηση της εσωτερικής ψύξης τρυπανιών σε εργαλειομηχανές.
Ο αισθητήρας λειτουργεί με την αρχή του βασιζόμενου σε ελατήριο εμβόλου. Το έμβολο που βρίσκεται στην έδρα βαλβίδας του περιβλήματος ανυψώνεται από τη ροή του μέσου αντίθετα από τη δύναμη ελατηρίου. Η θέση του εμβόλου αποτελεί ένδειξη για τη ροή. Όταν μειώνεται η ροή, η δύναμη ελατηρίου προκαλεί ασφαλή επαναφορά του εμβόλου στην αρχική θέση και εμποδίζει έτσι την αναρροή.
Η στιβαρή μηχανική έκδοση επιτρέπει τη χρήση σε υψηλές πιέσεις και σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει μεταδότες ροής με αναλογική έξοδο και επιτηρητές ροής με έξοδο μεταγωγής. Στους επιτηρητές ροής τα σημεία μεταγωγής ρυθμίζονται και σταθεροποιούνται μέσω ρυθμιστικής βίδας.