1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες κενού

Αισθητήρες κενού

  • Αισθητήρες και πομποί με ενσωματωμένη αξιολόγηση
  • Εκδόσεις για χρήση σε εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
  • Εξαιρετική μακροπρόθεσμη ευστάθεια
  • Συνδυασμός μέτρησης υποπίεσης και θετικής πίεσης σε μία μονάδα
  • Ορθογώνιο σχέδιο με προγραμματιζόμενη ένδειξη δύο χρωμάτων