1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών

Αισθητήρες διεργασιών

Αισθητήρες διεργασιών

Στα βιομηχανικά συστήματα διεργασίας, όπου χρησιμοποιούνται υγρά, αέρας ή αέρια, βρίσκουν εφαρμογή αισθητήρες διεργασιών για τη μέτρηση και ανίχνευση πίεσης, θερμοκρασίας, ροής και στάθμης πλήρωσης.
Αισθητήρες πίεσης χρησιμοποιούνται για την αξιόπιστη ανίχνευση της πίεσης συστήματος λαδιού στο υδραυλικό σύστημα και της υδροστατικής πίεσης σε δεξαμενές και δοχεία της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.
Αισθητήρες ροής βρίσκουν εφαρμογή στην επιτήρηση της τροφοδοσίας ψυκτικού και λιπαντικού μηχανών, συγκροτημάτων και βιομηχανικών κλιβάνων ή τον αερισμό και εξαερισμό εγκαταστάσεων και κτιρίων. Οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες στάθμης πλήρωσης ανιχνεύουν αξιόπιστα ύψη πλήρωσης υγρών ή χύδην υλικών σε δοχεία, δεξαμενές και σιλό.
Αισθητήρες θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται, για να διασφαλιστεί η σωστή θερμοκρασία ενός προϊόντος στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και φαρμάκων. Σε εργαλειομηχανές και στην αυτοκινητοβιομηχανία η θερμοκρασία ή η διαφορά θερμοκρασίας σε μηχανισμούς κίνησης, μειωτήρες ή κινητήρες αποτελεί σημαντική ένδειξη για την κατάσταση της μηχανής. Στη βιομηχανία χάλυβα, μετάλλου και γυαλιού, η επιτήρηση της θερμοκρασίας των κυκλωμάτων ψύξης χρησιμεύει στην προστασία των εγκαταστάσεων από υπερθέρμανση.
Βαλβίδες χρησιμοποιούνται για τη δοσομέτρηση και τον έλεγχο υγρών, αέρα ή αερίων. Οι επαγωγικοί διπλοί αισθητήρες χρησιμεύουν στην αξιόπιστη ανάδραση θέσεων σε πνευματικούς μηχανισμούς περιστροφής και πτερύγια βαλβίδων. Αισθητήρες βαλβίδων ανιχνεύουν τις θέσεις σε βαλβίδες με γραμμικό μηχανισμό κίνησης.