1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία ασφαλείας
  4. RFID-coded and magnetically coded safety sensors
  5. RFID αισθητήρες

Κωδικοποιημένοι αισθητήρες ασφαλείας - Αισθητήρες RFID

  • Η μοναδική κωδικοποίηση του ενεργοποιητή εμποδίζει την παραβίαση σε θύρες
  • Σύνδεση έως και 32 αισθητήρων σε σειρά, με το βαθμό ασφαλείας να παραμένει στο ίδιο επίπεδο
  • Ένδειξη κατάστασης μεταγωγής μέσω LED
  • Προγραμματίζεται όσες φορές χρειάζεται για εύκολη ρύθμιση
  • Πληρεί την νέα περιγραφή διασύνδεσης CB24I από το ZVEI