1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία ασφαλείας
  4. AS-i Ασφάλεια στην Εργασία
  5. Στοιχεία χειρισμού

AS-Interface Ασφάλεια στην Εργασία - Στοιχεία χειρισμού

  • Φωτιζόμενη διάταξη διακοπής έκτακτης ανάγκης με ενσωματωμένη σύνδεση AS-i
  • Ασφαλείς πλακέτες AS-i
  • Πιστοποίηση σύμφωνα με EN 954-1, κατηγορίας 4 και IEC 61508, SIL 3
  • Ενσωμάτωση των εξαρτώμενων μονάδων AS-i σε περίβλημα επιφανειακής τοποθέτησης


Στοιχεία χειρισμού

Τα πλήκτρα ασφαλείας ΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ με AS-Interface χρησιμεύουν στην αναγκαστική ακινητοποίηση μιας μηχανής ή εγκατάστασης σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Χάρη στην ενσωματωμένη διασύνδεση AS-i οι συσκευές εντολής μπορούν να ενσωματωθούν σε ασφαλή συστήματα AS-i (Safety at Work). Η επαναφορά μετά την ενεργοποίηση πραγματοποιείται ανάλογα με το μοντέλο με τράβηγμα ή γύρισμα του κλειδιού.