1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία ασφαλείας
  4. AS-i Ασφάλεια στην Εργασία
  5. Ασφαλείς βαθμίδες εισόδων/εξόδων

AS-Interface Ασφάλεια στην Εργασία - Ασφαλείς βαθμίδες εισόδων/εξόδων

  • Ασφαλείς μονάδες AS-i για επιτόπου εφαρμογές και πίνακες ελέγχου
  • Ενσωμάτωση εξαρτημάτων που σχετίζονται με τη ασφάλεια σε AS-i
  • Σύνδεση ασφαλών μηχανικών επαφών και ασφαλών τρισύρματων αισθητήρων
  • Τρεις ελεύθερα επιλέξιμες κατευθύνσεις της καλωδιοταινίας για μονάδες με τεχνολογία γρήγορης τοποθέτησης
  • Πιστοποίηση κατά EN 62061 / SIL3 και EN ISO 13849-1 / PL e


Μονάδες εισόδου / εξόδου ασφαλείας

Οι μονάδες ασφαλείας AS-i ανιχνεύουν αξιόπιστα τις καταστάσεις μεταγωγής ασφαλείας, π.χ. σε μονοκάναλα ή δικάναλα πλήκτρα ΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, διακόπτες θέσης ή επαφές θυρών. Με τη μονάδα εισόδου ασφαλείας, τα στοιχεία ασφαλείας μπορούν να συνδεθούν χωρίς ενσωματωμένη διασύνδεση AS-i στο σύστημα AS-i.
Οι συσκευές πληρούν τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων για τα συστήματα ασφαλείας. Αναγνωρίζουν και αναφέρουν σφάλματα όπως βραχυκυκλώματα ή σφάλματα επικοινωνίας. Ισχυρές λυχνίες LED εμφανίζουν τις καταστάσεις μεταγωγής των εισόδων και εξόδων, την τροφοδοσία τάσης και ενδεχόμενα σφάλματα στη μονάδα.
Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει μονάδες ClassicLine με σύστημα βιδωτής τοποθέτησης ή γρήγορης τοποθέτησης για την επιτόπου χρήση καθώς και μονάδες SmartLine για την τοποθέτηση στον πίνακα ελέγχου.