1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία ασφαλείας
  4. Ελεγκτές ασφαλείας

Ελεγκτές ασφαλείας

  • Ασφαλείς είσοδοι και έξοδοι
  • Αρχή λειτουργίας με διαδοχικά επίπεδα ασφαλείας, εκτεταμένη παρακολούθηση και ρουτίνες δοκιμών
  • Δυνατότητα ρύθμισης της απόδοσης σε περίπτωση βλάβης
  • Γρήγορη εκκίνηση και μικρός χρόνος εντοπισμού σφαλμάτων
  • CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας

Ελεγκτές ασφαλείας

Συστήματα ελέγχου ασφαλείας

Οι ισχυροί, ελεύθερα προγραμματιζόμενοι ελεγκτές 32 Bit SafetyController σχεδιάστηκαν για τη χρήση σε σκληρές συνθήκες. Ενδείκνυνται για την απευθείας τοποθέτηση σε οχήματα και κινητά μηχανήματα εργασίας με τη χρήση του δικτύου οχήματος. Επιπλέον υπάρχουν ενσωματωμένες στα συστήματα ελέγχου ειδικές λειτουργίες υλικού και λογισμικού, οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση τους ως συστημάτων ελέγχου ασφαλείας.
Το υλικό και το λογισμικό διαθέτουν πιστοποίηση TÜV. Με την προγραμματιζόμενη, κλιμακωτή αντιμετώπιση σφαλμάτων (Keep Alive), ο ελεγκτής SafetyController μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι, ώστε σε σοβαρά σφάλματα να προβαίνει σε απενεργοποίηση και να ρυθμίζει την εγκατάσταση σε ασφαλή κατάσταση. Σε λιγότερο σοβαρά σφάλματα τα εξαρτήματα της εγκατάστασης εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα προς λειτουργία σε προκαθορισμένες περιοχές. Δεν χρειάζεται να απενεργοποιηθούν όλα τα εξαρτήματα. Η συμπεριφορά των εισόδων και εξόδων προσαρμόζεται εύκολα και με ακρίβεια στις εκάστοτε περιπτώσεις χρήσης μέσω του λογισμικού προγραμματισμού CODESYS.