1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανικά οπτικά συστήματα
  4. Μονάδες φωτισμού
  5. Μονάδες φωτισμού

Μονάδες φωτισμού

  • Οπίσθιοι φωτισμοί για επιβεβαίωση περιγράμματος και θέσης και αναγνώριση αντικειμένων
  • Λειτουργία με διαρκές ή παλλόμενο φως
  • Εκδόσεις με λευκό φως, κόκκινο φως και υπέρυθρη ακτινοβολία
  • Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων
  • Ομοιογενής και πρακτικά ασκίαστος φωτισμός του αντικειμένου

Μονάδες φωτισμού