1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανικά οπτικά συστήματα
  4. Αισθητήρες αναγνώρισης σχήματος
  5. Αναγνώστες κωδικών 1D/2D

Βιομηχανικά οπτικά συστήματα - 1D/2D αναγνώστες κωδικών

  • Ανάγνωση κωδικών 1D και 2D ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό
  • Αναγνώριση περισσότερων από 20 διαφορετικών τύπων κωδικών
  • Με σύστημα σύγκρισης κωδικών στον αισθητήρα
  • Δυνατότητα ρύθμισης μέσω ενσωματωμένου δείκτη laser
  • Δυνατότητα τμηματοποίησης του φωτισμού για εφαρμογές με προβληματικές επιφάνειες

Βιομηχανικά οπτικά συστήματα - 1D/2D αναγνώστες κωδικώνΑναγνώστης κωδικών 1D/2D

Οι εφαρμογές του αναγνώστη κωδικών 1D/2D φτάνουν από την παρακολούθηση προϊόντων και τον έλεγχο προϊόντων μέχρι την αναγνώριση προϊόντων.
Ο αισθητήρας αναγνωρίζει κωδικούς 1D και 2D ανεξάρτητα από τη θέση περιστροφής του κωδικού προς τον αισθητήρα. Ελαττωματικοί ή ρυπασμένοι κωδικοί εξακολουθούν να αναγνωρίζονται με ασφάλεια, ακόμα και όταν έχει καταστραφεί το ένα τέταρτο των πληροφοριών. Επίσης λύνει προβλήματα αναγνώρισης κειμένου (OCR), π.χ. για την αναγνώριση προϊόντων με βάση τη σήμανση τύπου ή τον αριθμό σειράς.