1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανικά οπτικά συστήματα

Βιομηχανικά οπτικά συστήματα

Βιομηχανική επεξεργασία εικόνας

Στα συστήματα αυτοματισμού, οι οπτικοί αισθητήρες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελέγχου τοποθέτησης, παραγωγής και ποιότητας. Οι οπτικοί αισθητήρες συνδυάζουν φωτισμό, οπτικό σύστημα, μικροκύκλωμα κάμερας, αξιολόγηση και συνδέσεις διεργασίας για την ενσωμάτωση στο υπερκείμενο σύστημα ελέγχου σε ένα ανθεκτικό, κατάλληλο για βιομηχανικές εφαρμογές περίβλημα.
Ο αισθητήρας αναγνώρισης αντικειμένων O2D με αναγνώριση περιγράμματος ανεξαρτήτως θέσης περιστροφής λύνει προβλήματα όπως εργασίες παρουσίας, θέσης και ελέγχου ποιότητας, ταξινόμησης και μέτρησης. Ενδείκνυται για εφαρμογές με επαναλαμβανόμενα και σταθερά περιγράμματα αντικειμένων.
Ο αισθητήρας επιτήρησης αντικειμένων O2V χρησιμοποιείται για τον έλεγχο παρουσίας, πληρότητας, θέσης, μεγέθους και ποιότητας καθώς και για εργασίες ταξινόμησης. Προτιμάται σε εφαρμογές με ποικίλα σχήματα, μεγέθη ή χρώματα αντικειμένων.
Οι εφαρμογές του Multicode Reader O2I φτάνουν από την παρακολούθηση και τον έλεγχο προϊόντων μέχρι την αναγνώριση προϊόντων. Ο αισθητήρας αναγνωρίζει κωδικούς 1D και 2D ανεξάρτητα από τη θέση περιστροφής του κωδικού προς τον αισθητήρα.
Η κάμερα 3D ανιχνεύει σκηνικά και αντικείμενα με μια ματιά χάρη στις μεγάλες διαστάσεις της. Μετρά κατά σημεία την απόσταση μεταξύ αισθητήρα και επόμενης επιφάνειας μέσω διαδικασίας μέτρησης χρόνου πτήσης. Εφαρμογές υπάρχουν στα συστήματα συσκευασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς, τα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας αερολιμένων, την προστασία από σύγκρουση, τα συστήματα ρομπότ και την επιτήρηση χώρων και ατόμων.
Οι μονάδες φωτισμού παράγουν ένα ομοιόμορφο φωτεινό πεδίο με ορατό κόκκινο ή αόρατο υπέρυθρο φως - προαιρετικά μαζί με τον φωτισμό του αντικειμένου σχεδόν χωρίς καθόλου σκιές ή για την ανάδειξη των επιφανειακών χαρακτηριστικών όπως σφυρηλατημένοι κωδικοί, γδαρσίματα ή εγχαράξεις.