1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες ελέγχου κίνησης
  4. Συστήματα για μετατροπή σήματος
  5. Μετατροπείς συχνότητας σε ρεύμα

Συστήματα για μετατροπή σήματος - Μετατροπείς συχνότητας σε ρεύμα

  • Έξοδος ρεύματος ή τάσης ευθέως ανάλογη της συχνότητας
  • Υψηλή συχνότητα εισόδου, έως 60.000 παλμοί / λεπτό
  • Διάφορες ρυθμιζόμενες λειτουργίες παρακολούθησης
  • Ευανάγνωστη, φωτεινή οθόνη OLED
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας


Μετατροπέας συχνότητας-ρεύματος

Η αποκεντρωμένη ένδειξη και επεξεργασία τρεχουσών τιμών διεργασίας είναι απαραίτητη στις βιομηχανικές διεργασίες. Από τη μία για να παρακολουθούνται σημαντικές τιμές διεργασίας, από την άλλη για να επιτρέπεται σε περίπτωση βλάβης η γρήγορη ανάλυση σφαλμάτων. Οι οθόνες με αναλογική είσοδο δείχνουν τις πραγματικές τιμές ανάλογα με τις προκαθορισμένες φυσικές μονάδες μέτρησης. Οι οθόνες με έξοδο μεταγωγής σηματοδοτούν την επίτευξη ή υπέρβαση οριακών τιμών.