1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες ελέγχου κίνησης
  4. Αισθητήρες κλίσης
  5. Πλήρης γκάμα προϊόντων

Inclination sensors - Complete product line

  • Fusion of acceleration sensor and gyroscope (IMU)
  • Compensation of external accelerations
  • Fast response and high measurement dynamics
  • Various angular ranges (up to 360°) in different versions (1- or 2-axis)
  • High protection rating up to IP 69K