1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες ελέγχου κίνησης
  4. Κωδικοποιητές
  5. Αυξητικοί κωδικοποιητές χωρίς οθόνη

Αυξητικοί κωδικοποιητές χωρίς οθόνη

  • Εκδόσεις σε μορφή συμπαγούς άξονα με σφιγκτήρα/φλάντζα συγχρονισμού ή κοίλου άξονα
  • Ανάλυση από 2 έως 10.000 παλμοί
  • Είσοδος καλωδίων για αξονική και ακτινική χρήση
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα

Αυξητικοί κωδικοποιητές χωρίς οθόνηΑυξητικοί περιστροφικοί κωδικοποιητές

Οι αυξητικοί περιστροφικοί κωδικοποιητές παράγουν έναν προκαθορισμένο αριθμό παλμών ανά περιστροφή. Αυτοί υποδεικνύουν τη διανυθείσα γωνία ή διαδρομή. Με βάση τη μετατόπιση φάσεων των δύο μετατοπισμένων κατά 90° σημάτων A και B μπορεί να αξιολογηθεί η φορά περιστροφής.