1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες ελέγχου κίνησης
  4. Κωδικοποιητές

Κωδικοποιητές

  • Σχεδίαση που ακολουθεί το αποδεδειγμένης αξίας βιομηχανικό πρότυπο
  • Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων
  • Κωδικοποιητής κοίλου άξονα για απευθείας στερέωση σε ενεργοποιητές
  • Εκδόσεις με ενσωματωμένο fieldbus interface
  • Είσοδος καλωδίων για αξονική και ακτινική χρήση

Κωδικοποιητές

Σε πολλές διαδικασίες επεξεργασίας και παραγωγής, σε κινητές εργαλειομηχανές και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι κωδικοποιητές έχουν αποδειχθεί αξιόπιστοι ανιχνευτές τιμών μέτρησης για ακριβείς διεργασίες τοποθέτησης. Μετατρέπουν τις περιστροφικές κινήσεις σε ψηφιακά σήματα. Οι κωδικοποιητές λειτουργούν χωρίς φθορές μέσω οπτοηλεκτρονικής ή μαγνητικής ανίχνευσης. Για τον σκοπό αυτό διαθέτουν έναν δίσκο παλμών που συνδέεται σταθερά με τον άξονα, ή μια κινητή μαγνητική βάση.
Γίνεται διάκριση μεταξύ αυξητικών και απόλυτων κωδικοποιητών.
Οι αυξητικοί περιστροφικοί κωδικοποιητές παράγουν έναν προκαθορισμένο αριθμό παλμών ανά περιστροφή. Αυτοί υποδεικνύουν τη διανυθείσα γωνία ή διαδρομή.
Οι απόλυτοι περιστροφικοί κωδικοποιητές, αλλιώς και γωνιακοί κωδικοποιητές, αντιστοιχίζουν σε κάθε θέση γωνίας μία απόλυτη τιμή, ακόμα και σε περισσότερες περιστροφές.