1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες ελέγχου κίνησης

Αισθητήρες ελέγχου κίνησης

Αισθητήρες ελέγχου κίνησης

Σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές πρέπει να επιτηρούνται με ακρίβεια μηχανισμοί κίνησης ως προς τις στροφές ή την ακινησία, ταχύτητες, συχνότητες, στροφές, διαδρομές, γωνίες ή θέσεις και να εμφανίζονται, να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να μεταδίδονται τρέχουσες τιμές διεργασίας.
Στη βιομηχανία αυτοκινήτων ή τροφίμων, σε χαλυβουργεία και στα ορυχεία μπορούν μέσω αισθητήρων στροφών να ανιχνεύονται με αξιοπιστία η ακινησία, η αύξηση των στροφών μηχανισμών κίνησης πάνω από ή μείωση κάτω από τις οριακές τιμές, καθώς μια κοπή της μεταφορικής ταινίας. Σε κινητές μηχανές, όπως για παράδειγμα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, οι αισθητήρες στροφών χρησιμεύουν ως στροφόμετρα.
Οι κωδικοποιητές αποδείχθηκαν αξιόπιστοι ανιχνευτές τιμών μέτρησης για ακριβείς εργασίες τοποθέτησης και μέτρησης διαδρομών στην τεχνολογία μεταφοράς και στη βιομηχανία ξύλου.
Οι επιτηρητές στροφών επιτρέπουν την προσαρμοσμένη επιτήρηση γρήγορων και αργών στροφών, έως και την περίπλοκη επιτήρηση ολίσθησης, συγχρονισμού και κατεύθυνσης.
Οι οθόνες πολλαπλών λειτουργιών εμφανίζουν τις τρέχουσες πραγματικές τιμές, και επιπλέον μπορούν να υπολογίσουν, να προβάλουν και να μεταδώσουν στο σύστημα ελέγχου την επίτευξη ή υπέρβαση οριακών τιμών, ταχυτήτων, αριθμών τεμαχίων ή χρόνων διέλευσης.