1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Συστήματα ανάδρασης για βάνες, βαλβίδες και ενεργοποιητές
  5. Αισθητήρες για βαλβίδες για βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρου

Αισθητήρες για βαλβίδες για βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρου

  • Σήμα ανάδρασης θέσης για βαλβίδες μονού και διπλού εδράνου και για βαλβίδες διαφράγματος
  • Ελεύθερη επιλογή εξόδων μεταγωγής: βαλβίδα ανοιχτή / κλειστή, ανύψωση εδράνου
  • Αντικαθιστά τρεις ψηφιακές διατάξεις ανίχνευσης παλμών
  • Ανάλυση 0,2 mm σε όλο το εύρος μετρήσεων
  • Προγραμματισμός θέσεων της βαλβίδας με κουμπιά

Αισθητήρες για βαλβίδες για βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρουΑισθητήρες βαλβίδων για βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρου

Ο αισθητήρας βαλβίδας χρησιμεύει στην αξιόπιστη ανάδραση θέσεων σε βαλβίδες με γραμμικό μηχανισμό κίνησης. Ο αισθητήρας μεταδίδει στο σύστημα ελέγχου έως τρεις σημαντικές θέσεις της βαλβίδας: ανοικτή βαλβίδα, κλειστή βαλβίδα και οποιαδήποτε ενδιάμεση θέση, για παράδειγμα βύθισμα έδρας.
Η υψηλή ανάλυση της διαδρομής επιτρέπει επιπλέον την ανίχνευση φθοράς στις στεγανοποιήσεις των δίσκων βαλβίδων και έτσι τη συντήρηση ανάλογα με την κατάσταση. Τα διαστήματα συντήρησης μπορούν να προσαρμοστούν στην πραγματική φθορά, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και διαθεσιμότητα.
Με τη χρήση του αισθητήρα βαλβίδας δεν απαιτείται η χρονοβόρα τοποθέτηση περισσότερων επιμέρους στοιχείων ανάδρασης θέσης.
Τα σημεία μεταγωγής ρυθμίζονται εύκολα με το πάτημα ενός πλήκτρου. Έτσι αποφεύγεται η χρονοβόρα μηχανική ρύθμιση στις αντίστοιχες θέσεις βαλβίδας. Οι ανοχές προσάρτησης ή αποστάσεις μεταγωγής δεν χρειάζεται πλέον να λαμβάνονται υπόψη.
Λυχνίες LED σηματοδοτούν τις τρεις πιθανές θέσεις της βαλβίδας.
Ο αισθητήρας βαλβίδας διατίθεται με εξόδους μεταγωγής, αναλογική έξοδο ή AS-Interface.