1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Αισθητήρες λέιζερ

Αισθητήρες λέιζερ

  • Αξιόπιστος εντοπισμός μικροσκοπικών αντικειμένων
  • Απλή ευθυγράμμιση χάρη στο ορατό κόκκινο φως
  • Εύκολη ρύθμιση του σημείου μεταγωγής μέσω μπουτόν
  • Αισθητήρες για ειδικές εφαρμογές
  • Ακριβής μικρορρύθμιση μέσω εξαρτημάτων του συστήματος

Αισθητήρες λέιζερ

Αισθητήρες λέιζερ

Οι αισθητήρες λέιζερ χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση μικρών αντικειμένων ή την ιδιαίτερα ακριβή ανίχνευση θέσεων. Έχουν τη μορφή φωτοκύτταρων μονής κατεύθυνσης, φωτοκύτταρων ανάκλασης ή φωτοκύτταρων διάχυσης.

Το φως του λέιζερ αποτελείται από φωτεινά κύματα με ίδιο μήκος κύματος, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με σταθερή σχέση φάσης (συνοχή). Από αυτό προκύπτει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των αισθητήρων λέιζερ, δηλαδή η σχεδόν παράλληλη δέσμη φωτός.
Η συνέπεια: Χάρη στη μικρή γωνία απόκλισης επιτυγχάνονται μεγάλες εμβέλειες. Η κουκκίδα λέιζερ που είναι ευδιάκριτη ακόμα και στο φως της ημέρας διευκολύνει την ευθυγράμμιση του συστήματος.