1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Μαγνητικοί αισθητήρες
  5. Για εφαρμογές συγκόλλησης

Μαγνητικοί αισθητήρες - Για χρήση σε εφαρμογές συγκόλλησης

  • Αντοχή στη σκωρία συγκολλήσεων χάρη στην αντικολλητική επικάλυψη
  • Μεταλλική επιφάνεια ανίχνευσης για βαριές εφαρμογές
  • Σχεδίαση που εξοικονομεί πολύ χώρο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Καταστολή των εξωγενών πεδίων
  • Για επιλεκτική αναγνώριση μη σιδηρούχων μετάλλων