1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Χωρητικοί αισθητήρες
  5. Αισθητήρες AC/DC

Χωρητικοί αισθητήρες - Αισθητήρες AC/DC

  • Μονάδες με συνδυασμένη βαθμίδα εξόδου AC/DC
  • Δισύρματη τεχνολογία
  • Διαφορετικά στρογγυλά και ορθογώνια περιβλήματα
  • Εκδόσεις με βύσματα, κλέμες ή καλώδιο σύνδεσης

Χωρητικοί αισθητήρες - Αισθητήρες AC/DCΑισθητήρες AC/DC

Οι χωρητικοί αισθητήρες ανιχνεύουν κονιώδη χύδην υλικά όπως άλευρα και κακάο ή γεωργικά προϊόντα όπως σιτηρά απευθείας ή μέσα από τοιχώματα δοχείων σε σιλό και πνευματικά συστήματα μεταφοράς. Με τη ρυθμιζόμενη μέσω ποτενσιόμετρου απόσταση μεταγωγής μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα σε κάθε εφαρμογή. Σε ορισμένες παραλλαγές η προσαρμογή στο μέσο πραγματοποιείται απευθείας μέσω των πλήκτρων στον αισθητήρα.

Οι χωρητικοί αισθητήρες με τελική βαθμίδα AC/DC ή AC ενδείκνυνται για τη χρήση σε δίκτυα εναλλασσόμενης τάσης. Στις συσκευές με συνδυασμένη τελική βαθμίδα, ο κάθε αισθητήρας αποφασίζει, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τάση, ποια τελική βαθμίδα (AC ή DC) θα ενεργοποιείται.
Οι μεγάλες αποστάσεις μεταγωγής διασφαλίζονται σε ολόκληρη την περιοχή θερμοκρασίας.