1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Χωρητικοί αισθητήρες
  5. Ανίχνευση διαμέσου μη μεταλλικού τοιχώματος δεξαμενών

Χωρητικοί αισθητήρες - Ανίχνευση διαμέσου μη μεταλλικού τοιχώματος δεξαμενών

  • Αξιόπιστος εντοπισμός στάθμης διαμέσου μη μεταλλικών τοιχωμάτων δοχείων
  • Εύκολη ρύθμιση στην εφαρμογή μέσω κουμπιού ή του IO-Link
  • Εκδόσεις με αυτόματο εντοπισμό φορτίων PNP ή NPN στην έξοδο
  • Δυνατότητα επιλογής μεταξύ κανονικά ανοιχτής και κανονικά κλειστής επαφής
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής

Χωρητικοί αισθητήρες - Ανίχνευση διαμέσου μη μεταλλικού τοιχώματος δεξαμενώνΑνίχνευση μέσα από μη μεταλλικά τοιχώματα δοχείων

Οι χωρητικοί αισθητήρες ανιχνεύουν χύδην υλικά ή υγρά μέσα από μη μεταλλικά τοιχώματα δοχείων ή σε σημεία παράκαμψης. Χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση της ελάχιστης στάθμης πλήρωσης, διαρροών ή υπερπλήρωσης σε δοχεία. Τυπικές εφαρμογές είναι η βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, τροφίμων, χημικών ουσιών και ημιαγωγών.

Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται απευθείας μέσω των πλήκτρων στον αισθητήρα ή μέσω της διασύνδεσης IO-Link. Παραλλαγές με αυτόματη ανίχνευση φορτίου διευκολύνουν την προβολή και θέση σε λειτουργία σε διάφορα συστήματα αξιολόγησης.