1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Χωρητικοί αισθητήρες
  5. Πλήρης γκάμα προϊόντων

Χωρητικοί αισθητήρες - Πλήρης γκάμα προϊόντων

  • Υψηλή ευστάθεια έναντι του θορύβου
  • Ρυθμιζόμενη εμβέλεια εντοπισμού μέσω ποτενσιόμετρου ή κουμπιού εκμάθησης
  • Πλαστικά ή μεταλλικά περιβλήματα για διάφορες εφαρμογές
  • Αισθητήρες για εντοπισμό θέσης και στάθμης
  • Παρελκόμενα για στερέωση σε δεξαμενές ή γυάλινους δείκτες στάθμης


Συνολικό πρόγραμμα

Οι χωρητικοί αισθητήρες χρησιμεύουν στην ανίχνευση αντικειμένων εξ αποστάσεως. Αντίθετα από τους επαγωγικούς, που αναγνωρίζουν μόνο μεταλλικά αντικείμενα, οι χωρητικοί αισθητήρες ανιχνεύουν επίσης μη μεταλλικά υλικά. Τυπικές εφαρμογές είναι η βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, τροφίμων, χημικών ουσιών και ημιαγωγών.