1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Επαγωγικοί αισθητήρες
  5. Αισθητήρες περιοχής με μεγάλη εμβέλεια

Επαγωγικοί αισθητήρες - Αισθητήρες περιοχής με μεγάλη εμβέλεια

  • Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού έως 120 mm
  • Ενεργή βάση με Ø 100 mm ή Ø 164 mm
  • Για εφαρμογές χαλυβουργίας και μεταλλουργίας
  • Εύκολη ρύθμιση της απόστασης ανίχνευσης μέσω ποτενσιόμετρου
  • Εκδόσεις με τάση τροφοδοσίας AC ή DC


Αισθητήρες επιφανείας με μεγάλη απόσταση μεταγωγής

Οι επαγωγικοί αισθητήρες των σειρών I1 και I2 διαθέτουν διευρυμένη επιφάνεια βάσης και ιδιαίτερα μεγάλες αποστάσεις μεταγωγής. Η απόσταση μεταγωγής μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ποτενσιόμετρου. Έτσι μπορεί να αποτραπεί το να ανιχνεύει ο αισθητήρας μηχανικά εξαρτήματα πίσω από τον στόχο ανίχνευσης.

Στα χαλυβουργεία ανιχνεύονται σε πολυάριθμες θέσεις όπως π.χ. σε διαδρομές μεταφοράς προς την είσοδο καμίνου, στην εγκατάσταση ψύξης ή στους επιμέρους σταθμούς επεξεργασίας, οι θέσεις όγκων, ελασμάτων ή μπλοκ. Οι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εδώ με την ίδια αξιοπιστία όπως στις εφαρμογές διάτμησης, κοπής ή καύσης.