1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Επαγωγικοί αισθητήρες
  5. Αισθητήρες ασφαλούς λειτουργίας

Επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείας

  • Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 60947-5-3 περί ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού ελέγχου
  • Ασφάλεια για τον χειριστή και το μηχάνημα
  • Δεν απαιτείται ειδικός ενεργοποιητής για ηλεκτρονικούς αισθητήρες ασφαλείας έναντι αστοχίας
  • Σύνδεση των αισθητήρων σε PLC ασφαλείας ή σε ασφαλή μονάδα AS-i
  • Δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρων και επαφών σε σειρά

Επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείαςΑισθητήρες ασφαλείας

Ο αισθητήρας ασφαλείας αυξάνει τη διαθεσιμότητα και ασφάλεια της εγκατάστασης και μπορεί να συνδεθεί σε εγκεκριμένες συσκευές αξιολόγησης χωρίς ανίχνευση βραχυκυκλώματος. Η προστασία από φθορά εγγυάται ένα ελάχιστο κόστος συντήρησης της εγκατάστασης. Περιπτώσεις σφαλμάτων όπως π.χ. θραύση πηνίου ή βραχυκύκλωμα πηνίου διαγιγνώσκονται και ο αισθητήρας μεταβαίνει στην καθορισμένη ως ασφαλή κατάσταση. Ακόμα και ένα βραχυκύκλωμα μεταξύ τάσης τροφοδοσίας και μίας εκ των δύο εξόδων δεν επηρεάζει τη λειτουργία ασφαλείας του αισθητήρα. Επαγωγικές εφαρμογές ασφαλείας είναι ειδικές εφαρμογές που απαιτούν την ασφαλή και χωρίς επαφή ανίχνευση ενός μεταλλικού αντικειμένου.
Παραδείγματα εφαρμογών είναι π.χ. ο ασφαλής προσδιορισμός θέσης σε περιστρεφόμενες τράπεζες και εργαλειομηχανές, η ασφαλής ενεργοποίηση της έρπουσας πορείας ή η τερματική απενεργοποίηση σε πρέσες, μετατοπιζόμενα ρομπότ και μηχανισμούς κίνησης, ή η ασφαλής επιτήρηση περιοχής σε ρομπότ.