1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Επαγωγικοί αισθητήρες
  5. Για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές

Επαγωγικοί αισθητήρες - Για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές

  • Κυλινδρικού ή ορθογώνιου τύπου
  • 3D/3G: Στιβαρά πλήρως μεταλλικά και πλαστικά περιβλήματα, με δοκιμασμένη αντοχή σε κρούσεις 4 Joule
  • Αισθητήρες με NAMUR interface για σύνδεση σε ενισχυτές μεταγωγής
  • Απλή σύνδεση με βύσμα ή κλέμες
  • Υψηλή μηχανική ευστάθεια

Επαγωγικοί αισθητήρες - Για χρήση σε επικίνδυνες περιοχέςΧρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης

Για τη χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης διατίθενται ποικίλοι επαγωγικοί αισθητήρες - από σπειροτομημένους ή ορθογωνικούς μέχρι διπλούς αισθητήρες για την ανάδραση θέσης στους μηχανισμούς στρέψης. Πολυάριθμες διεθνείς εγκρίσεις επιτρέπουν τη χρήση σε περιοχές με εκρηκτική σκόνη ή αέριο.

Οι αισθητήρες των κατηγοριών 3G/3D ή 2D μπορούν να συνδεθούν απευθείας στο σύστημα ελέγχου της εγκατάστασης. Τα περιβλήματα και εξαρτήματα περιβλημάτων αυτών των συσκευών και των αντίστοιχων κονεκτόρων της σειράς EVCxxA ελέγχθηκαν με κρουστική ενέργεια 4J.