1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Επαγωγικοί αισθητήρες
  5. Αισθητήρες δαχτυλίδι και για σωλήνα

Επαγωγικοί αισθητήρες - Αισθητήρες δαχτυλίδι και για σωλήνα

  • Δυνατότητα επιλογής μεταξύ κανονικά ανοιχτής και κανονικά κλειστής επαφής
  • Πολύ μικρός χρόνος απόκρισης
  • Εύκολη ρύθμιση της διεύρυνσης παλμών και της ευαισθησίας μέσω ποτενσιόμετρου
  • Στατικές και δυναμικές εκδόσεις
  • Αξιόπιστος εντοπισμός αντικειμένων με πολύ μικρή διάμετρο


Αισθητήρες δαχτυλιδιών και σωλήνων

Οι αισθητήρες δαχτυλιδιών και σωλήνων με στατικό τρόπο λειτουργίας λειτουργούν όπως οι επαγωγικοί αισθητήρες. Παράγουν ένα σήμα εξόδου, όσο υπάρχουν μέταλλα στην περιοχή ανίχνευσης. Έτσι υποστηρίζονται οι έλεγχοι συμφόρησης στη διαδικασίας τροφοδοσίας.
Δυναμικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ιδιαίτερα μικρών εξαρτημάτων με ελάχιστη μάζα. Κατά την ενεργοποίηση παράγεται ένας σύντομος παλμός που μπορεί να ρυθμιστεί από 0,1 έως 150ms στην έξοδο του αισθητήρα. Ακόμα και όταν υπάρχουν μεταλλικοί ρύποι μέσα στον σωλήνα, για παράδειγμα ξέσματα βιδών, η λειτουργικότητα διατηρείται για πολύ καιρό.