You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
 1. Aloitussivu
 2. Tuoteuutuudet

Ilmarakoanturi työstökonesovelluksiin

Innovatiivinen ilmarakomittaus

SDP-sarjan ilmarakoanturi tunnistaa pinnan ja kohteen välisen etäisyyden suurella tarkkuudella ja lähettää mittaustuloksen absoluuttisena arvona. Pienimmätkin kohteen sijainnin poikkeamat tunnistetaan luotettavasti. Tällä tavalla voit jatkuvasti varmistaa tuotteesi laadun.

Koska rako lasketaan paineen ja virtauksen perusteella, mittaus pysyy koko ajan tarkkana painevaihteluista ja suuttimien lukumäärästä ja halkaisijasta riippumatta.Lisäksi vankkarakenteinen mittaputki kestää myös puhdistuspaineen ja ehkäisee siten tarpeen vuorotella puhdistus- ja mittausjaksojen välillä.

Tuotteen edut

Mitk ovat SDP-sarjan ilmarakoanturin edut?

Yhteenveto
Rakoarvo, virtaus ja paine - kaikki tiedot yhdellä silmäyksellä
Tarkkuus
Tarkat mittaustulokset ja nollaraon tunnistus
Absoluuttiset arvot
Ilmarako absoluuttisena arvona
Laatu
Itsepuhdistusefekti parantaa pitkän ajan stabilisuutta
Helppokäyttöisyys
Yksinkertainen kohteen paikan opetus yhdellä klikkauksella

Tyypillisiä sovellutuksia

Part seat -valvonta

Tätä uutta ilmarakoanturia käytetään pääasiallisesti uudenaikaisissa työstökoneissa. Tässä valvotaan työstökappaleen ja työpöydän tai työstöpään ja työkalupidikkeen välistä asemointia. SDP tunnistaa ja signaloi kaikki, esim. pinnalla olevan lian aiheuttamat poikkeamat.
Tämä varmistaa luotettavasti lopputuotteen laadun.

Työstökappaleen ja työpöydän välinen part seat -valvonta huonon kohdistuksen (mm. lastuista aiheutuva) tunnistukseen

 1. lukituskiinnike
 2. työstettävä kappale
 3. jyrsinkone
 4. ilmaletkut
 5. lastut
 6. ilma
 7. ilmasuutin

Ilmarakoanturi SDP110 voi mitata mittaussuuttimen ja työstettävän kappaleen välisen etäisyyden alueella 0...500 µm toistotarkkuuden ollessa ± (3 % mittausarvosta + 2 µm). Sovellusalueesta riippuen tämä vastaa 5...10 mikrometrin tarkkuutta. Anturin toistotarkkuus on siten jopa 10 kertaa parempi kuin ihmisen hiuksen paksuus.
Tämä luo uusia, tarkkoja ratkaisumahdollisuuksia, kuten esim. pinnan laadun valvonta, jota ei voitu aikaisemmilla mittausjärjestelmillä toteuttaa.

Pinnan laatu

Pinta 1 Pinta 2 Pinta 3 Määrittelemätön
Mitattu arvo SD 0 mm 0,003 mm 0,006 mm 0,026 mm
Tila HMI

Anturin hyvän tarkkuuden ansiosta pinnan ominaisuuksilla on suora vaikutus mittaustuloksiin.

Nollaraon tai tukkeutumisen tunnistus

Perinteisissä mittausratkaisuissa käytetään rakovälin määrittämiseen paine-eromittausta, joka voi tunnistaa ainoastaan hyvän/huonon alueen tai indikoida paine-eron mbar:ina (suhteellinen mittaus). Tästä seuraa, että nämä järjestelmät eivät kykyene tunnistamaan etäisyyttä arvolla "0" eli nk. "nollarakoa" tai tukkeutunutta suutinta.
Yhdistelmämittauksen (virtaus ja paine) ansiosta uusi SDP110 pystyy absoluuttisten etäisyysarvojen [mm] määrittelemisen lisäksi tunnistamaan myös nollaraon ja tukkeutuneen suuttimen.

Itsepuhdistus

Vuorottelu mittaus- ja phdistusilman välillä

Tässä sovelluksessa mittaussuuttimet sijaitsevat suoraan työstökoneen työstökeskuksessa. Tämän vuoksi suuttimet altistuvat jäähdytysnesteiden, pölyn ja lian aiheuttamalle äärimmäiselle rasitukselle. Näiden vaativien ympäristöolosuhteiden vuoksi on välttämätöntä estää lian kerääntyminen suuttimiin ja järjestelmään ja puhdistaa työstökeskus suuremmalla paineella ja virtauksella jokaisen työstökappaleen vaihdon jälkeen.

Siksi prosessi on jaettu 2 painetasoon:

 • Mittausilma kulkee järjestelmän läpi 1...3 bar paineella. Herkkä mittausjärjestelmä pystyy määrittelemään raon mitat näissä olosuhteissa.
 • Puhdistusilma johdetaan järjestelmän läpi 6 bar paineella ja suurella virtausnopeudella tarttuneen lian irrottamiseksi työstökeskuksesta.

Haitat: herkkä perinteinen painemittausteknologia tuhoutuisi puhdistukseen käytettävän korkean paineen vuoksi. Tämän välttämiseksi tarvitaan vuorottelua mittaus- ja puhdistusilman välillä.

Lujarakenteisen SDP110-ilmarakoanturin, jonka painekestoisuus on jopa 16 bar, kohdalla tätä vuorottelua ei tarvita. Muuta: anturi käyttää puhdistusilmaa itsensä puhdistamiseen. Tämä kasvattaa anturin elinikää ja optimoi sen pitkäaikaisen stabilisuuden. Likaantumisesta aiheutuva järjestelmän vikaantuminen on yksinkertaisesti menneisyyttä.

Helppokäyttöisyys

Kätevä käyttöönotto

Yhä pienentyvien eräkokojen vuoksi uusien työkappaleiden tai uusien tuotantopaikkojen opettamista tarvitaan jatkuvasti. Kytkentäpisteiden opettamiseksi esimääritettyjen mittojen tai mallien perusteella hyviksi määritellyt osat asetetaan koneeseen. Anturi asetetaan vastaavaan etäisyysarvoon.

Koska tämä on usein toistuva tehtävä, tulee uusien kytkentäpisteiden opettamisen olla mahdollisimman tehokasta. Siinä, missä perinteinen anturiteknologia vaatii aikaa vievää säätöä anturin omilla painikkeilla, tarjoaa uusi ilmarakoanturi mahdollisuuden kytkentäpisteiden opettamiseen kätevästi kosketuspainikkeella joko integroidun IO-Link -liitännän tai nastassa 4 (PIN4) olevan erillisen opetustulon kautta. Tämä lyhentää huomattavasti käyttöönottoaikaa.