1. Aloitussivu
  2. Aloitussivu

Korkeimman tason terminen paineilmamittari

"All-in-one" -kompaktianturi alentaa kustannuksia

Tämä uusi terminen paineilmamittari on todellinen monitaituri. Sisäänrakennetun lämpötila-anturin lisäksi siinä on myös paineanturi, joka mahdollistaa neljän prosessiarvon (tilavuusvirtaus, paine, lämpötila ja pulssilaskuri => kokonaisvirtausmäärämittari) samanaikaisen lukemisen ja sitä kautta myös tuotannon optimoinnin. Sen lisäksi, että useiden mittausparametrien integroiminen samaan anturiin säästää huomattavasti laitekustannuksia (paineanturi, lämpötila-anturi, kaapelinti ja tulokortit), se alentaa myös asennus- ja ylläpitokustannuksia.


Etuja

• Prosessin luotettavuus paineen, lämpötilan ja tilavuusvirtauksen valvonnan ansiosta

• Kustannussäästöjä energian ja vuotojen valvonnan sekä suodatinjärjestelmän prosessikeskeisen kunnossapidon ansiosta

• Ajansäästöä yksinkertaisen kaapeloinnin, kunnossapidon ja asennuksen ansiosta

Virtausnopeuden mittaus

Paineilmavalvonta yhdellä silmäyksellä energiatehokkuuden parantamiseksi

SD-paineilmamittarin integroiminen jo olemassa olevien tai uusien asennusten kunnossapitoyksikköön tuo mukanaan lisäetuja. Nyt teollisessa käytössä olevan paineilman prosessiarvoja voidaan valvoa tehokkaasti yleisissä paineilmaverkoissa integroidun TFT-näytön avulla. Valittavissa on neljä erilaista grafiikka-asettelua. Prosessiarvot voidaan lähettää myös IO-Linkin kautta.

SD-sarjan antureiden tarkka virtausvalvonta mahdollistaa vuotojen tunnistuksen ja sitä kautta myös kustannussäästöjä. Lisäksi laitteen suuri toistotarkkuus mahdollistaa paineilmakustannusten kohdistamisen kyseessä olevalle tuotantolinjalle sekä optimoidun tuotekustannusten laskemisen.

Painemittaus

Käyttöpaineen tehokas valvonta

Sisäänrakennetun painemittauksen ansiosta sekä likaantuneen suodatinjärjestelmän painehäviöitä että paineilmajärjestelmän yleistä käyttöpainetta voidaan valvoa optimaalisesti. Tämä on tärkeätä siksi, että jos järjestelmän toimilaitteita ohjataan 5 bar paineella ideaalisen 6,3 barin sijasta, niiden kuormitusnopeus vähenee 25 %, mikä näkyy suoraan tuottavuuden alenemisena. Toisaalta taas liiallinen käyttöpaine ei paranna suorituskykyä, vaan aiheuttaa ainoastaan paineilman kulutuksen lisääntymistä ja laitteiden lisääntynyttä kulumista.

Lämpötilamittaus

Laatuvaihteluiden minimointi lämpötilamittauksen avulla

Sisäänrakennetun lämpötilamittauksen ansiosta on mahdollista valvoa lämpökriittisiä prosesseja (esim. kuivaus) ja siten varmistaa tuotannon tasainen laatu. SD-sarjan paineilmamittari parantaa siis prosessien luotettavuutta.

Perusta kokonaisvaltaiselle energianhallintajärjestelmälle
DIN EN ISO 50001 mukaan


Seuraamalla EU:n energiatehokkuusdirektiiviä DIN EN ISO 50001 kaikki jäsenvaltiot ovat aloittaneet energiasäästöjen etsimisen ja toteuttamisen.
Edellytyksenä energiaverojen alentamiselle on energianhallintajärjestelmän käyttöönotto. Standardin vaatimuksesta mittauslaitteiston kalibrointi on dokumentoitava mittaustulosten oikeellisuuden ja toistotarkkuuden varmistamiseksi.
SD-sarjan paineilmamittari ja säännölliset DAkkS-kalibroinnit luovat optimaalisen perustan luotettavalle energianhallintajärjestelmälle.

Kalibrointitodistukset

ISO-kalibrointi SD (tilausnumero ZC0020)

  • Valmistajan tekemä
  • Kielet: saksa / englanti
  • Todistus koskee listattuja tuotteita ja se on pyydettävä k.o. anturin tilauksen yhteydessä. Jälkitilaukset ovat mahdollisia vain, jos laite palautetaan.

DAkkS-kalibrointi (6 pistettä) virtausantureille (tilauskoodi ZC0075)

  • Luotu DAkkS:n (German accreditation body) vaatimusten mukaan
  • Kielet: saksa / englanti
  • Kalibrointi 6 virtausarvolla (riippuen nimellishalkaisijasta)
  • Todistus koskee listattuja tuotteita ja se on pyydettävä k.o. anturin tilauksen yhteydessä. Jälkitilaukset ovat mahdollisia vain, jos laite palautetaan.

LT DEVICE -ohjelmisto helppoon konfigurointiin

LR DEVICE -ohjelmisto mahdollistaa nopean ja helpon parametroinnin IO-Link -mastereiden avulla. Se tarjoaa selkerakenteisen käyttöliittymän uuden termisen paineilmamittarin online- tai offline-parametrointiin. Olemassaolevat parametrisarjat voidaan siirtää muihin laitteisiin. Tämä lyhentää asennukseen ja käyttöönottoon tarvittavaa aikaa.

Virtausanturit - Aloituspaketit

Ladattavissa vapaasti:

- Esimerkkiohjelmat ja ohjelmalohkot (Step7, TIA, RS Logix) - Prosessidatan luku ja kirjoitus - Liitäntä PROFINET-, Ethernet- ja EtherCAT-väyliin - Laitekuvaustiedostot ohjausjärjestelmän asetuksia varten (GSDML, ESI, EDS) - Käyttöohjeet