You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. Profiler
  2. Technologie

Teknologia

Anturi toimii kolmiomittausperiaatteella. Tätä tarkoitusta varten anturissa on projisointiyksikkö, joka heijastaa laserviivan mitattavalle pinnalle. Tämä viiva heijastuu kohteesta takaisin vastaanotinelementtiin (PMD-siru). Projisointiyksikkö ja vastaanotinelementti on asennettu toisiinsa nähdeen kulmaan, joten asetelman avulla voidaan tunnistaa korkeusprofiili.

Anturin mittausalue on 150...300 mm etäisyydellä anturista. Vastaaotinelementin perspektiivistä johtuen laserviivan pituus riippuu anturin ja kohteen välisestä etäisyydestä (mitä lähempänä anturia, sitä lyhyempi viiva). Vaikka kohteen ja anturin välinen etäisyys muuttuisikin, kohteen mittasuhteet pysyvät edelleenkin samana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kohteen muodon mittaus on etäisyydestä riippumaton. Tämän vuoksi anturin suuntaus ja paikoitus on hyvin yksinkertaista.