You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. LDL-anturit: Johtokyky – uusi lähestymistapa
  2. Asennusohjeita

Asennusolosuhteet

Muutamia suosituksia tulisi noudattaa kunnollisen toiminnan varmistamiseksi.

Asennus

Anturi asennetaan mieluiten sellaiselle putken osalle, jossa virtaussuunta on ylöspäin. Jos anturi asennetaan vaakasuuntaiseen putkeen, silloin enintään 45° kulmaan vaakatasosta. Tämä ehkäisee ilmakupliien ja saostumien muodostumista.

LDL2xx-mallissa mittauskanava pitää olla samansuuntainen virtauksen kanssa. Suuntausmerkki on lasermerkattu anturin koteloon ja näyttää oikean suuntauksen kaapelissa.

Putken nimellishalkaisija / suositeltavat adapterit

Putken nimellishalkaisjat
LDL100

LDL200

LDL201
1" / DN25
E43306

prosessiadapteri
Ei suositella Ei suositella
1.5" / DN38
E43310
hitsattava adapteri


E43307

hitsattava adapteri
Ei suositella Ei suositella
≥2" / DN50
E33229

prosessiadapteri

E33309

clamp-adapteri
E33213
maitoputkiadapteri

E30130

hitsattava adapteri