1. Aloitussivu
  2. IO-Link
  3. Tietoa / Usein kysyttyä
  4. Sanasto

IO-Link-sanasto

Toimilaite

Laite, joka muuttaa sähköiset signaalit liike-energiaksi.
 

Ei-sykliset tiedot

Tiedot, jotka siirretään ohjauksesta vain pyydettäessä (esim. parametritiedot, diagnoositiedot).
 

COM1-3

IO-Link-tietojen siirtonopeudet
 

Laite

Laite voi olla anturi, toimilaite tai hybridilaite. Se on verkon passiivinen osa ja vastaa vain master-yksikön pyyntöön.
 

DI

Digital Input (digitaalinen tulo)
 

DO

Digital Output (digitaalinen lähtö)
 

DTM

Device Type Manager (valmistajakohtainen ajuri)
 

Tapahtuma

Tapahtumaa kohti laite voi ilmoittaa masterille yhden virheellisen toimitatilan. Tämä tapahtuu asettamalla bitti liitäntään. Master lukee tämän tapahtuman klassisine virhekoodeineen.
 

FDT

Field Device Tool (esim. ifm Container)
 

GSD-tiedosto

Laitteen kantatiedosto - kuvaa laitteeseen johtavaa liitäntää, joka tulisi liittää kenttäväylään. GSD-tiedostot ovat olemassa tiedostona ja laitteen valmistaja antaa ne käyttöön.
 

HMI

Automatisointijärjestelmän (Human Machine Interface) käyttö- ja tarkkailulaite.
 

Hub (keskitin)

Gateway-yhdyskäytävästä poiketen keskittimet muodostavat yhteyden samanlaisten liitäntöjen välille, tunnettuja ovat USB-keskittimet.
 

Hybridilaite

Yhdistelmälaite, jossa yhdistyvät sekä anturi- että myös toimilaitetoiminnot.
 

IEC 61131-9

Kansainvälinen normi IEC 61131 käsittelee ohjausjärjestelmien perusteita. Osassa 9 kuvataan IO-Linkiä nimityksellä Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI).
 

IODD

Laitteen elektroninen laitekuvaus (IO Device Description).
 

IO-Link-laite

Kenttälaite, jota IO-Link-master valvoo ja ohjaa.
 

IO-Link-master

Muodostaa yhteyden ylemmän tason kenttäväylän ja IO-Link-laitteen välille. IO-Link-master valvoo ja ohjaa IO-Link-laitteita.
 

MES

Käsitettä Manufacturing Execution System (MES) käytetään monikerroksisen valmistushallintajärjestelmän prosessiläheisesti toimivaa tasoa. Usein käytetään synonyyminä suomalaista käsitettä 'tuotannonohjausjärjestelmä'. MES erottautuu muista samankaltaisesti tehokkaista tuotannonsuunnittelujärjestelmistä, niin kutsutuista ERP-järjestelmistä (Enterprise Ressource Planning), siten, että sillä on suora yhteys prosessiautomatisointijärjestelmään, mikä mahdollistaa tuotannon ohjauksen ja valvonnan reaaliajassa. Tähän sisältyy perinteinen tiedonkeruu ja -käsittely, kuten tuotantoa (BDE), konetta (MDE) ja henkilökuntaa sekä kaikkia muitakin tuotantoprosessiin välittömästi vaikuttavia prosesseja koskevien tietojen keruu.
 

Portti

Portti on IO-Link-viestintäkanava.
 

Parametrointipalvelin

IO-Link-määrittelyn 1.1 mukainen IO-Link-master voi toimia parametrointipalvelimena IO-Link-laitteelle.
 

Point-to-point-liitäntä

Point-to-point-liitäntä on suora, välitön liitäntä kahden pisteen, paikan tai laitteen välillä.
 

Anturi

Laite, joka mittaa ja muuntaa fysikaaliset arvot sähköisiksi suureiksi.
 

PLC

PLC (ohjelmoitava logiikka) on teollinen tietokone, jota käytetään koneen tai laitteiston ohjaukseen tai säätelyyn ja joka ohjelmoidaan digitaaliselta pohjalta. Käyttäjä ohjelmoi PLC:n laitteistotarpeittensa mukaisesti. Ohjauslaitesignaalit luetaan tai lähetetään tulo-/lähtörakenneryhmien tai kenttäväylä-masterin ja hajautettujen kenttäväylä-slave-yksiköiden kautta.
 

SIO

Standard Input Output Modus: Tavanomaisten, digitaalisten laitteiden liitäntä IO-Link-master-portteihin.
 

Slave

Väylän osallistuja, joka ei viesti itsenäisesti, vaan vastaa ainoastaan masterin pyyntöihin.
 

Muunnosaika

Muunnosaika on summa siitä ajasta, jonka A/D-muunnin tarvitsee mittausarvon mittaamiseksi sekä mittausarvon työstöön rakenneryhmässä käytetystä ajasta (diagnoosi, johtokatkoksen valvonta).
 

Sykliset tiedot

Tiedot, jotka ohjaus siirtää automaattisesti ja säännöllisin väliajoin (prosessitiedot, arvon tila).
 

Kiertoaika

Ohjauksessa kiertoajalla tarkoitetaan ohjelman läpikäyntiä tulojen lukemisesta aina lähtöihin asettamiseen asti. Viestintäjärjestelmissä kiertoaika kuvaa aikaa, kunnes kaikki tiedot on vaihdettu kaikkien osallistujien kanssa ja kiertoaika alkaa alusta.