You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States

Digitalisointi alkaa IO-Linkistä

Digitalisointi alkaa IO-Linkistä

ifm:n IO-Link -antureilla käyttäjä saa täysin uusia mahdollisuuksia. IO-Linkin ominaisuuksiin kuuluvat mm. syklinen ja asyklinen tiedonsiirto ja kumpaankin suuntaan kulkevat viestit. Lisäksi IO-Linkillä on paljon muutakin tarjottavaa:

Häiriönsietokyky

Ei ulkoista vaikutusta signaaliin

IO-Link -tiedonsiirto perustuu 24 V signaalitasoon ja on siksi erittäin tunteeton ulkoisille häiriötekijöille. IO-Link -anturit kytketään M12-standardiliittimien avulla. Suojattuja kaapeleita ja niihin liittyvää maadoitusta ei enää tarvita.

Ei mittausarvojen vääristymistä

Mittausarvojen siirtoketju on kokonaan digitaalinen. Tiedonsiirron virheet ja analogiasignaalien muunnokset eliminoidaan. Digitaalisesti siirretyt mittausarvot ovat suoraan luettavissa ja näytettävissä valvomossa.

Helppo anturivaihto

IO-Link-master tallentaa kytkettyjen antureiden kaikki parametrit. Vaihdon yhteydessä aikaisemmat parametrit kirjoitetaan automaattisesti uuteen anturiin. Tarvittavan anturikonfiguraation etsiminen ei ole tarpeen.

Sabotointivapaa

Standardoitu laiteparametrointi mahdollistaa laitteen käyttöpainikkeiden lukitsemisen. Tämä estää virheellisten asetusarvojen mahdollisuuden. Parametrien dokumentointi on mahdollista milloin tahansa.

Identifionti

Vaihdettavien työkalujen identifionti ja tunnistus
O5D-sarjan optoelektroniset anturit varmistavat, että työkalu on paikallaaan kiinnikkeessä. IO-Link varmistaa, että ainoastaan samantyyppistä anturia käytetään varaosana.

Johdinkatkosvalvonta

IO-Linkin avulla prosessi- ja huoltodatan siirto tapahtuu samanaikaisesti. Master havaitsee johdinkatkokset ja oikosulut välittömästi. Diagnostiikkadata on luettavissa käytön aikanakin.