You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link edut
  2. Järjestelmän integroiminen
  3. IIoT-liitäntä

IIoT-liitäntä IT-ratkaisuja varten

Älä anna ohjausjärjestelmäsi kantaa koko kuormaa!

Hae aloituspaketti helppoja IIoT-liitäntöjä varten nyt!

PLC on ollut automaation tukipilari aina 1970-luvulta saakka ja sitä käytetään ohjaamaan teollisuuden automatisoituja laitteita. Ethernet-teknologioiden ja IIoT-sovellutusten myötä PLC:n on ollut pakko lähettää paljon enemmän tietoa kuin mitä koneohjauksessa on tarpeen.

PLC käyttää ainoastaan 5% anturidatasta. Tämän informaation datamäärä tavuina ja kierrosaika ms:na. Mutta mitä, jos antaisit antureittesi kommunikoida suoraan SCADA-, MES-, ERP- ja CMMS-järjestelmiesi kanssa ilman PLC:n väliintuloa samalla, kun ne lähettävät koneohjauksessa tarvittavaa dataa PLC:lle.

Tämä on nyt mahdollista ifm:n Y-haaroittimen avulla. IO-Link -mastereissamme on omalla IP-osoitteella varustettu erillinen IIoT-portti IT-ympäristöä varten, joka ei vaikuta mitenkään järjestelmän koneohjauspuoleen. Tämä ainutlaatuinen lähestymistapa mahdollistaa informaation lähettämisen suoraan sinne, missä sitä tarvitaan.

HMI, visualisointitietokoneet, palvelimet, PC:t yms. käyttävät 95% anturidatasta. Datamäärä MB:nä ja kierrosaika s:na.