You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Tietoa / Usein kysyttyä

Usein kysyttyä IO-Linkistä

Lisätietoja IO-Linkistä

Mitä IODD tarkoittaa?

IO-Link Device Description. IODD-tiedosto tallentaa erilaisia tietoja järjestelmän integraatiota varten, esim. identifikaatio-, prosessi- ja diagnoositiedot.
 

Mistä IODD-tiedot löytyvät?

Verkkosivultamme jokaisen IO-Link-laitteen datalehdeltä kohdasta "Lisätietoja".
 

Mihin ne on tallennettu?

LINERECORDER SENSOR -ohjelmistoon tai toiseen IO-Link-laitteiden tai portin konfigurointityökalun ohjelmistoon.
 

Mikä "mittausarvo" on?

Se on digitaalinen arvo, joka lähetetään anturilta pääjärjestelmään.
 

Kuinka se eroaa 4 - 20 mA:n signaalista?

Siinä ei esiinny minkäänlaisia muunnos-, skaalaus- tai tiedonsiirtohäviöitä.
 

Kuinka IO-Link tunnistaa johtokatkoksen?

Jokainen IO-Link-laite lähettää "heartbeat"-signaalin 2,3 ms:n välein.
 

Kuinka IO-Link voi vähentää erilaisten I/O-liitäntöjen määrää?

Jokainen portti voidaan määrittää tuloksi tai lähdöksi tai tulon/lähdön sekoitukseksi ja sitä voidaan käyttää digitaalisille signaaleille sekä mittausarvoille.
 

Mitä tarkoittavat kaksisuuntaiset tiedot?

Tietoja, jotka kulkevat molempiin suuntiin; IO-Link-masterille ja -masterilta.
 

Mikä ero on A-portilla ja B-portilla?

A-porttia käytetään enimmäkseen tuloille (anturit) ja B-porttia tuloille tai lähdöille (toimilaitteet).
 

Mikä master on?

OI-Link-master luo yhteyden IO-Link-laitteiden ja automatisointijärjestelmän välille.
 

Mitä toimintoja Memory Plug voi suorittaa?

Parametrien tallennuksen IO-Link-laitteelle ja parametrien latauksen.
 

Mitä IO-Link-masterille on tehtävä ennen sen käyttöä?

Asiakkaan on konfiguroitava jokainen portti sovellutuksensa vaatimusten mukaisesti (tulo, lähtö, tulo/lähtö ja datan pituus).
 

Kuinka IO-Link-master tietää, koska sen tulee ladata parametreja IO-Link-laitteeseen TAI -laitteesta?

Jokainen portti voidaan konfiguroida parametrien automaattista laitteeseen lukua tai laitteesta latausta varten. Tämä tapahtuu ohjausjärjestelmän kautta ja se on osa noodin konfigurointia.

Kuinka anturien prosessitiedot ohjauksessa
muodostetaan?

Seuraavassa asiakirjassa kuvataan prosessitietojen integrointia ifm-paine- ja virtausanturien pohjalta.

IO-Link-anturien liittäminen ohjaukseen.