You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Edut
  3. IO-Link elintarviketeollisuudessa

IO-Link elintarviketeollisuudessa

Elintarviketeollisuudessa vaaditaan tarkkoja mittauksia esim. painesäiliöissä, jotta tasainen tuotteiden laatu voitaisiin taata. Laitteistovirheet on havaittava ja korjattava nopeasti, jotta tuotantoseisokit jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Kaikki nämä ovat tyypillisiä kysymyksiä, joita elintarvike- javirvoitusjuomateollisuudessa käsitellään päivittäin. Näytämme säiliössä olevien sovellutusten avulla, kuinka IO-Link auttaa minimoimaan nämä virheet

 

Ulkoisilla häiriöillä ei vaikutusta signaaliin

IO-Link-tiedonsiirto perustuu 24 V:n signaaliin ja siksi se kestää erityisen hyvin ulkoisia häiriöitä. IO-Link-anturit kytketään standardella M12-pistokeliittimillä. Suojattuja kaapeleita ja niihin liittyviä maadoituksia ei enää tarvita. Näin paine-, lämpötila- ja täyttötasotiedot siirretään ilman häiriöitä.

 

Ei häviöitä mittausarvoissa

Ei häviöitä mittausarvoissa / Suuri tarkkuus. Kaikki mittausarvot siirretään digitaalisesti. Analogiasignaalien virheellinen siirto ja muunnos ovat tarpeettomia. Digitaalisesti siirretyt mittausarvot ovat sellaisenaan välittömästi käytettävissä valvomossa.

Rakennussarjan PI hygieeniset paineanturit mittaavat jatkuvasti painesäiliöiden täyttötasoa. Muuntohäviöt ja EMC-häiriövaikutukset täyttötason analogisignaalin siirrossa aiheuttivat epätarkkuuksia tähän asti. IO-Linkin avulla tapahtuvan jatkuvan digitaalisen mittausarvojen siirron ansiosta säiliön sisältö siirretään nyt erittäin tarkasti ohjaukselle.


Analogisesti tai digitaalisesti IO-Linkillä
 

Tähän asti:
Analogisignaalit digitalisoidaan A/D-muuntimella ja skaalataan PLC:hen.
Tämä johtaa todellisen mittausarvon epätarkkuuksiin.

IO-Link:
Mittausarvot siirretään anturista digitaalisesti ohjaukseen.
Siksi siirretty arvo vastaa aina tarkasti mitattua arvoa.

Painesäiliön pinnankorkeutta mitataan jatkuvasti käyttämällä rakennussarjan PI hygieenisiä paineantureita. Mittausarvojen lähettämisen yhteydessä tapahtuvan hävikin vuoksi sekä EMC-vaikutusten johdosta ilmeni aikaisemmin liian suuria epätäsmällisyyksiä/poikkeamia säiliön sisällön mittauksen yhteydessä. IO-Linkin ansiosta säiliön jatkuva pinnanmittaus voidaan suorittaa nykyisin erittäin tarkasti.

 

Helppo anturin vaihto

IO-Link-Master tallentaa kaikki liitettyjen antureiden parametrit. Vaihdon jälkeen aikaisemmat parametrit kirjoitetaan automaattisesti uuteen anturiin. Vaadittavia anturiasetuksia ei tarvitse tarkastaa.

Säiliön täyttötilan mittauksessa käytetään hygienistä PI-paineanturia. Kaikkien parametrien asettaminen sekä kytkentäpisteiden ohjelmointi voidaan suorittaa kahden ohjelmointipainikkeen tai IO-Linkin avulla. Vaihdossa ladataan parametrit automaattisesti anturiin. Niitä ei tarvitse enää syöttää käsin.

 

Manipulaatioturvallinen

Standardisoitu laiteparametrointi mahdollistaa laitteen käyttöpainikkeiden lukituksen. Sen ansiosta käyttöhenkilöstö ei enää voi tehdä vääriä asetuksia. Parametrien dokumentointi on mahdollista koska tahansa.

PI-sarjan ifm-paineanturit mittaavat pääpaineen steriilissä varastosäiliössä. Jotta vältettäisiin käyttöpainikkeilla tapahtuvan anturin jälkikäteisen siirtämisen aiheuttama manipulointi, voidaan painikkeet lukita IO-Linkin avulla.

 

Identifiointi

IO-Linkin avulla laitteen identifiointi on varmaa. IO-Link-kykyiset anturit on kuvattu selkeästi Vendor- ja Device-ID-tunnuksilla. Varmistetaan, että käyttäjä käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

IO-Link huolehtii siitä, että anturia vaihdettaessa käytetään vain rakenteeltaan samalaista anturia.

 

Tilavalvonta / Diagnoosi

IO-Linkissä prosessi- ja huoltotietojen siirto tapahtuu samanaikaisesti. Master havaitsee häiriöt välittömästi. Kaikkia diagnoositietoja voidaan käyttää jopa käytön aikana. Tämä mahdollistaa tilasta riippuvaisen huollon ja takaa näin laitteiston hyvän käytettävyyden.

SM-sarjan magneetti-induktiiviset tilavuusanturit mittaavat tarkasti käyttöveden virtausmäärän elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa. Jos esiintyy virhe, master lähettää diagnoositiedot ohjaukselle. Se löytää vialliselle anturille selkeän identifikaation.

 

Ohjaus- ja kenttäväyläriippumaton

IO-Link-masterit tarjoavat Profinet-, Ethernet IP-, Profibus-, Ethercat- tai AS-i-liitännät. Kaikki anturiparametrit tallennetaan IO-Link-masteriin.

 

Anturiparametrien etäkäyttö

Kaikkia IO-Link-anturien parametreja voidaan muuttaa ohjausjärjestelmän kautta. Näin voidaan sovituksen tehdä nopeasti ja minimoida seisokit, esim. tuotetta vaihdettaessa.

 

Aineiden erottaminen, vaahto- ja likaantumistunnistus

IO-Linkillä näet, mitä anturi mittaa. Pinnankorkeusanturia voidaan käyttää puhtaasti binäärisenä anturina. Integroidulla IO-Link-liitännällä se voi myös siirtää ajankohtaisen prosessiarvon. Näin voidaan esim. ohjauksessa erottaa tuote ja puhdistusneste. Samaten mahdollisia ovat jäännöslikaisuuden tunnistaminen puhdistusprosessien jälkeen tai vaahdon tunnistaminen, esimerkiksi pumppujen suojaksi. Lyhyesti: Aine tai puhdistusprosessi voidaan diagnostisoida läpinäkyvästi IO-Linkin ansiosta.