You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Edut

Etumatkaa IO-Linkin avulla

Hyödynnä edut

Nykyään ifm:n IO-Link-anturit tarjoavat täysin uusia mahdollisuuksia.
Näin luodaan esimerkiksi ylimääräisiä anturitietoja, joita voidaan käyttää parhaan mahdollisen tehokkuuden ja kustannussäästön saavuttamiseksi. Koneesta aina ERP:hen asti mahdollistetaan prosessin läpinäkyvyys, joka optimoi olemassa olevan automaation parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän lisäksi IO-Linkillä on paljon muutakin tarjottavaa:

Ei häviöitä mittausarvoissa

Kaikki mittausarvot siirretään digitaalisesti. Analogiasignaalien virheellinen siirto ja muunnos ovat tarpeettomia. Digitaalisesti siirretyt mittausarvot ovat sellaisenaan välittömästi käytettävissä valvomossa.


Analogisesti tai digitaalisesti IO-Linkillä
 

Tähän asti:
Analogisignaalit digitalisoidaan A/D-muuntimella ja skaalataan PLC:hen.
Tämä johtaa todellisen mittausarvon epätarkkuuksiin.

IO-Link:
Mittausarvot siirretään anturista digitaalisesti ohjaukseen.
Siksi siirretty arvo vastaa aina tarkasti mitattua arvoa.

Painesäiliön pinnankorkeutta mitataan jatkuvasti käyttämällä rakennussarjan PI hygieenisiä paineantureita. Mittausarvojen lähettämisen yhteydessä tapahtuvan hävikin vuoksi sekä EMC-vaikutusten johdosta ilmeni aikaisemmin liian suuria epätäsmällisyyksiä/poikkeamia säiliön sisällön mittauksen yhteydessä. IO-Linkin ansiosta säiliön jatkuva pinnanmittaus voidaan suorittaa nykyisin erittäin tarkasti.

Useampia mittausarvoja

Esim. jäähdytyskierroissa kerätään prosessinohjausta vartenusein useampia prosessiarvoja, jotka sitten työstetään ohjauksessa. Perinteinen mittauspaikka sisältää siksi myös useampia antureita, esim. virtausanturin, määrälaskurin ja lämpötila-anturin. IO-Link-anturit voivat mitata useamman kuin yhden prosessiarvon ja siirtää ne digitaalisesti. Näin anturi siirtää virtausmäärän, kokonaismäärän ja aineen lämpötilan tarkasti digitaalisesti 3-johtimisen vakiokaapelin avulla. Säästytään lisäantureilta, mikä vähentää huomattavasti projektointi- ja asennusaikaa. Ei-syklisesti haetut diagnoositiedot mahdollistavat tilasta riippuvaisen huollon, esim. minimi- ja maksimiarvot.

 

Häiriönsieto

Ulkoisilla häiriöillä ei vaikutusta signaaliin

IO-Link-tiedonsiirto perustuu 24 V:n signaaliin ja siksi se kestää erityisen hyvin ulkoisia häiriöitä. IO-Link-anturit kytketään standardella M12-pistokeliittimillä. Suojattuja kaapeleita ja niihin liittyviä maadoituksia ei enää tarvita.

Hydraulijärjestelmän järjestelmäpaineen valvontaan käytetään PN-tyypin ifm-paineantureita. Prosessisignaalit, tapahtumat ja parametrit siirretään digitaalisesti IO-Linkistä master-yksikölle. Masteriin voidaan liittää jopa 8 IO-Link-anturia ja master siirtää tiedot ohjaukselle PROFINETin, EtherCatin, Ethernet/IP:n tai PROFIBUS:n välityksellä.

 

Helppo anturin vaihto

IO-Link-Master tallentaa kaikki liitettyjen antureiden parametrit. Vaihdon jälkeen aikaisemmat parametrit kirjoitetaan automaattisesti uuteen anturiin. Vaadittavia anturiasetuksia ei tarvitse tarkastaa.

Hydrauliaggregaatin täyttötilan mittauksessa käytetään pinnankorkeusanturia LR. Kaikkien parametrien asettaminen sekä kytkentäpisteiden ohjelmointi voidaan suorittaa kahden ohjelmointipainikkeen tai IO-Linkin avulla. Vaihdossa ladataan parametrit automaattisesti anturiin. Niitä ei tarvitse enää syöttää käsin.

 

Manipulaatioturvallinen

Standardisoitu laiteparametrointi mahdollistaa laitteen käyttöpainikkeiden lukituksen. Sen ansiosta käyttöhenkilöstö ei enää voi tehdä vääriä asetuksia. Parametrien dokumentointi on mahdollista koska tahansa.

Säiliöissä PI-sarjan ifm-paineanturit mittaavat säiliön pinnankorkeuden. Jotta vältettäisiin käyttöpainikkeilla tapahtuvan anturin jälkikäteisen siirtämisen aiheuttama manipulointi, voidaan painikkeet lukita IO-Linkin avulla.

 

Identifiointi

IO-Linkin avulla laitteen identifiointi on varmaa. IO-Link-kykyiset anturit on kuvattu selkeästi Vendor- ja Device-ID-tunnuksilla. Varmistetaan, että käyttäjä käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

Vaihtotyökalujen identifiointi ja tunnistaminen.
Optoelektroniset anturit O5D havaitsevat onko valuttu työkalu jalustassa. IO-Link huolehtii siitä, että anturia vaihdettaessa käytetään vain rakenteeltaan samalaista anturia.

 

Johdinkatkoksen tunnistus

IO-Linkissä prosessi- ja huoltotietojen siirto tapahtuu samanaikaisesti. Master-yksikkö tunnistaa johdinkatkoksen tai oikosulun välittömästi. Diagnoositietoja voidaan käyttää jopa käytön aikana.

SM-sarjan magneetti-induktiiviset tilavuusanturit mittaavat tarkasti jäähdytyskierron virtausmäärän. Jos esiintyy virhe, master lähettää diagnoositiedot ohjaukselle. Se löytää vialliselle anturille selkeän identifikaation.