You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Käyttötapauksia / Sovellutuksia
  3. Sovellutusraportti SFH

Sovellutusraportti: SFH optimoi laitoksensa ifm:n IO-Link-ratkaisujen avulla

SFH kehittää ja valmistaa nestejärjestelmiä ja metallilastujen käsittelyjärjestelmiä. Yritys on toiminut vuosia yhteistyössä ifm:n kanssa ja on nyt päättänyt varustaa koneensa IO-Link-antureilla ja -mastereilla hyödyntääkseen IO-Linkin etuja: helppo parametointi, laitteiden helppo vaihto, etäkunnossapito ja huomattavat säästöt kaapeloinnissa.

Yritys perustettiin Saint-Étienne:ssä (Ranska) vuonna 1981 ja se luottaa kasvavaan vihreään divisioonaan: Syvävedosta jäävät hukkapalat leikataan, lingotaan ja sen jälkeen puristetaan. Leikkausneste palautetaan takaisin työstökoneisiin. SFH on aktiivinen ilmailu-, auto- ja kosmetiikkateollisuuden aloilla. Jo 20 vuotta ifm on ollut yrityksen tärkein toimittaja ja on työskennellyt yhdessä heidän kanssaan koneiden kehittämisessä.

Vuonna 2017 SFH päätti edelleen kehittää tehtaassaan olevia koneita ja optimoida automaatiota: Huomio keskitettiin erityisesti digitaaliseen valmistukseen ja Industry 4.0 -ratkaisuihin. Tähän liittyen SFH käyttää ifm:n IO-Link -antureita ja -mastereita.

Optoelektronisia etäisyysantureita O1D120 ja O5D100 käytetään prosessoitavien metallilastujen ja muun työstöjätteen pinnankorkeuden mittaamiseen ja valvontaan. Laitoksen hydrauliikkajärjestelmä varustettiin PN7-sarjan paineantureilla ja TA-sarjan lämpötila-antureilla.

SFH käyttää AL2401-mallin IO-Link -moduleita induktiivisten IFT200 antureiden liittämiseen. AL2330-mallin moduleita käytetään venttiiliterminaalien valvonnassa. Lisäksi SFH käyttää myös IO-Link-liitännällä varustettujaROP-sarjan pulssi- ja kulma-antureita. Yritys hallinnoi uudistettua laitostaan ifm:n LR DEVICE-ohjelmistolla, joka mahdollistaa yleiskuvan saamisen kaikista antureista. Anturiparametrit voidaan asettaa etänä ja kerätyt tiedot voidaan visualisoida keskitetysti. Tämä mahdollistaa koneiden mittaavan kunnossapidon.

Varustamalla kaikki koneet IO-Linkillä SFH pystyi hyödyntämään monia sen etuja. Kaapelointia ja koneiden käyttöönottoa varten tarvitaan aikaisempaan verrattuna 30 % vähemmän aikaa. Jokaisen anturin tiedot ovat luettavissa, mikä yksinkertaistaa kunnossapitoa ja etädiagnostiikkaa. Lisäksi IO-Link tuo mukanaan joustavuutta: Antureiden ja toimilaitteiden korvaaminen on nyt huomattavasti helpompaa. Tarvittavat parametrit tallennetaan ja siirretään uuteen laitteeseen automaattisesti.