You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States

Etumatkaa IO-Linkin avulla

Etumatkaa IO-Linkin avulla

Nykyään ifm:n IO-Link-anturit tarjoavat täysin uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi syklisten ja ei-syklisten tietojen sekä ilmoitusten siirto toteutetaan molempiin suuntiin. Tämän lisäksi IO-Linkillä on paljon muutakin tarjottavaa:

Häiriönsieto

Ulkoisilla häiriöillä ei vaikutusta signaaliin

IO-Link-tiedonsiirto perustuu 24 V:n signaaliin ja siksi se kestää erityisen hyvin ulkoisia häiriöitä. IO-Link-anturit kytketään standardella M12-pistokeliittimillä. Suojattuja kaapeleita ja niihin liittyviä maadoituksia ei enää tarvita.

Ei häviöitä mittausarvoissa

Kaikki mittausarvot siirretään digitaalisesti. Analogiasignaalien virheellinen siirto ja muunnos ovat tarpeettomia. Digitaalisesti siirretyt mittausarvot ovat sellaisenaan välittömästi käytettävissä valvomossa.

Helppo anturin vaihto

IO-Link-Master tallentaa kaikki liitettyjen antureiden parametrit. Vaihdon jälkeen aikaisemmat parametrit kirjoitetaan automaattisesti uuteen anturiin. Vaadittavia anturiasetuksia ei tarvitse tarkastaa.

Manipulaatioturvallinen

Standardisoitu laiteparametrointi mahdollistaa laitteen käyttöpainikkeiden lukituksen. Sen ansiosta käyttöhenkilöstö ei enää voi tehdä vääriä asetuksia. Parametrien dokumentointi on mahdollista koska tahansa.

Identifiointi

Vaihtotyökalujen identifiointi ja tunnistaminen.
Optoelektroniset anturit O5D havaitsevat onko valuttu työkalu jalustassa. IO-Link huolehtii siitä, että anturia vaihdettaessa käytetään vain rakenteeltaan samalaista anturia.

Johdinkatkoksen tunnistus

IO-Linkissä prosessi- ja huoltotietojen siirto tapahtuu samanaikaisesti. Master-yksikkö tunnistaa johdinkatkoksen tai oikosulun välittömästi. Diagnoositietoja voidaan käyttää jopa käytön aikana.