You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Parametrointi

IO-Link – Parametrointi / Visualisointi

IO-Link - Helppo käyttöönotto

Parametrointi ja visualisointi

  • Helppo ja nopea parametrointi IO-Link-masterilla
  • Selkeä esitys
  • Helppo ja nopea laiteparametrointi (point-to-multipoint)
  • Siirrettävät parametritietueet
  • IODD-tiedostojen suora tuonti IODD-Finder -alustalta *)
    *) jos internet-yhteys käytettävissä

LR DEVICE

LR DEVICE on ohjelmisto IO-Link-anturien ja masterien selkeään parametrointiin on- ja offline. Se mahdollistaa kaikkien sarjan AL11xx anturien, toimilaitteiden ja ifm-masterien yhtenäisen parametroinnin ja visualisoinnin IO-Link-liitäntään. Vakiotoimintoihin kuuluvat IODD-tietojen tuonti ja liitettyjen laitteiden automaattinen tunnistus. Säädettävien parametrien selkeä esitys mahdollistaa laitetoiminnon helpon määrittelyn. Parametritietueet voidaan tallentaa ja siirtää.

Dokumentaatiota varten ne voidaan myös arkistoida PDF-tiedostoina. Prosessiarvot esitetään käyttöönoton aikana graafisesti. Tämä helpottaa käyttäjää optimoimaan parametrit kunkin käyttötapauksen mukaan ja huolehtii näin laitteiston häiriöttömästä toiminnasta.

Mittausarvojen siirto ohjaukselle

IO-Link-anturit tarjoavat monenlaisia toimintoja, joita ohjausjärjestelmä voi käyttää. Jotta näitä voitaisiin myös käyttää, toiminnot on toteutettava yksilöllisesti ohjausjärjestelmässä.

Se on erittäin aikaavievää ja kallista, erityisesti tarvittavien käyttöliittymien toteutuksessa. ifm tarjoaa tähän valmiita ohjelmointiesimerkkejä ja sovelluksia. Tämä helpottaa projektointia ja käyttöönottoa huomattavasti ja auttaa välttämään virheitä.

Ohjelmisto