You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Pulssi- ja kulma-anturit

Pulssi- ja kulma-anturit

Monissa valmistus- ja tuotantoprosesseissa, liikkuvissa työkoneissa ja uusiutuvan energian sektorilla pulssi- ja kulma-anturit ovat vakiinnuttaneet asemansa luotettavina tarkan paikannuksen instrumentteina. Ne muuntavat pyörivän liikkeen digitaalisiksi signaaleiksi. Pulssi- ja kulma-antureissa käytetään valosähköistä tai magneettista tunnistusta. Tiukasti akseliin tai liikuteltavaan magneettialustaan kiinnitetty pulssilevy varmistaa tämän tunnistuksen.

Anturit jaotellaan kahteen luokkaan: inkrementaali- ja absoluuttiantureihin. Inkrementaalianturit kehittävät tarkasti määritellyn määrän pulsseja per kierros. Niiden määrä on verrannollinen liikuttuun kulma- tai lineaariliikkeeseen. Absoluuttianturit muodostavat useiden kierrosten matkalla jokaiselle kulma-asennolle vastaavan absoluuttisen numeroarvon.