1. Aloitussivu
  2. O3D 3D-anturi
  3. Sovellukset
  4. Pinnankorkeuden mittaus

O3D 3D-anturi – pinnankorkeuden 3D-mittaus / raja-arvomittaus

Optinen pinnankorkeuden 3D-mittaus ja raja-arvomittaus

3D-anturitPMD-teknologialla

  • Epätasaisten pintojen jatkuva mittaus
  • Lasketut min-, maks- tai keskiarvot
  • Erilaisten säiliömuotojen opettaminen
  • Häiritsevien komponenttien häivyttäminen
  • Läpinäkymättömien aineiden kosketukseton havaitseminen, kork. 10 m:n täyttökorkeuksille

Joustavasti konfiguroitavissa
Järjestelmä tunnistaa kiinteitä, läpinäkymättömiä kiintoaineita ja irtotavaraa säiliöissä, siiloissa tai bunkkereissa 10 m:n täyttökorkeuteen asti. Hihnakuljettimien kaltaisilla kuljetusvälineillä voidaan kuormauskorkeus, kuormalavoilla kuormaus, mitata tarkasti O3D:n avulla.
Anturi mittaa pinnankorkeuden määritetyllä taustalla ja laskee prosessiarvon joko analogialähdön kautta tai digitaalisesti ja häiriövarmasti Ethernet-prosessiliitännän avulla. Vaihtoehtoisesti voidaan O3D:tä käyttää raja-arvoanturina.
Anturin mittauskenttää voidaan sovittaa säiliön geometrian mukaisesti. Niin kutsuttujen "poissulkualueiden" avulla voidaan esim. sekoittimet tai muut lisäosat häivyttää pois. Anturi mahdollistaa suppiloiden, suorien tai kartiomaisten siilojen tai kallistettujen kuljetushihnojen kaltaisten säiliömuotojen opettelun tyhjänä. Näin saadaan irtotavaralla keskimääräinen täyttömäärä, myös kaatokiilojen tai suppilomuodostuksen esiintyessä.[nsbp]