You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Kunnonvalvontajärjestelmät
  4. Ohjelmisto VSE-diagnostiikkayksikölle ja VN-tärinäantureille

Ohjelmisto VSE-diagnostiikkayksikölle ja VN-tärinäantureille

Uusi parametrointiohjelmisto tietojen visualisoinnilla

  • Mittaustietojen visualisointi eri kaaviotyypeiksi
  • Eri tietolähteistä saatujen mittausarvojen vertailu yhdessä kaaviossa
  • VSE:n dynaamisten kanavien raakatietojen visualisointi
  • Apuohjelman tukema valvontatehtävien (parametritietueiden) laatiminen
  • Laitteiden ja tietojen strukturointu hallinta puurakenteessa

Parametrointi
Uuden VES004-parametrointiohjelmiston avulla suoritetaan VSE-diagnostiikkayksikön parametrien asetus. Ohjelmiston avulla voidaan luoda puurakenne, johon laitteet ja anturit integroidaan. Näin käyttäjä löytää tehtaat, laitteistot ja koneet omasta rakenteestaan.
Parametritietueiden luomista tuetaan apuohjelmilla tärinä- ja prosessiarvovalvonnan tehtävien määrittämisen helpottamiseksi.
Yksinkertaiset valvontatehtävät voidaan määritellä lähes täysin ilman erikoistietoutta ja ne voidaan asettaa diagnostiikkayksikössä. Tietojen, kuten parametritietueiden historian, mittaustietojen, tallennettujen tietojen ja historiatietojen, hallinta tapahtuu samoin projektissa määritellyn puurakenteen pohjalta.