You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Kunnonvalvontajärjestelmät
  4. Joustava tietoloki tärinä- ja prosessiarvoja varten

Joustava tietoloki tärinä- ja prosessiarvoja varten

Laajennetut toiminnot 6 tulon parametrien asetusta varten

  • Valinnaisesti IEPE, tyypin VSA tärinäanturi tai 4...20 mA kaikissa 4 dynaamisessa kanavassa
  • 2 analogiatuloa antureille (4...20 mA/pulssi)
  • Erilaisten analogisten prosessitietojen kerääminen ja valvonta
  • Suuri sisäinen historiamuisti

Tehokas diagnostiikkayksikkö
Laiteohjelmistoversiosta 11 lähtien voidaan 4 dynaamisen tulon joustavan konfiguraation ansiosta liittää ja jatkuvasti valvoa useampia anturityyppejä. Tällöin on kyse valinnaisesti tyypin VSA tärinäantureista, IEPE:stä tai prosessiantureista 4...20 mA:n lähdöllä. Kahta muuta analogialähtöä voidaan käyttää ylimääräisten prosessianturien, kuten kierrosluvun tai lämpötilan, liittämiseen.
Näistä tuloksena on erilaisia mahdollisuuksia kone- ja prosessivalvontaan. Sisäänrakennettu FIFO-historiamuisti jopa 600 000 arvoineen mahdollistaa helpon tietojen vertailun ja selkeän trendiseurannan.

Helppo verkotus
Laitteiden liittäminen yrityksen verkkoon Ethernet-liitännän kautta OPC-palvelinohjelmistolla tyyppiä VOS mahdollistaa tärinä- ja prosessiarvojen helpon integroinnin ylemmän tason järjestelmiin (kuten SCADA tai MES).