1. Aloitussivu
 2. Tuoteuutuuksia
 3. Ohjelmisto
 4. Parametrointiohjelmisto

Parametrointiohjelmisto

LR DEVICE parametrointiohjelma IO-Link -masterin kautta​

 • Helppo ja nopea IO-Link-parametrien asetus
 • Selkeä esitys
 • Helppo ja nopea laiteparametrien asetus (point-to-multipoint -liitäntä)
 • Siirrettävät parametrisarjat

Ominaisuudet​

 • Online- ja offline-parametrointi
 • Tukee kaikkia IO-Link-laitteita
 • Ohjelmiston ja parametrien kuvaus kaikilla tuetuilla kielillä
 • Kaikkien parametrien yksityiskohtainen kuvaus
 • Parametrisarjat ryhmiteltynä aiheiden mukaan
 • IO-Link masterien (AL11XX-sarja) parametrointi
 • Tukee uusimpia ifm:n IO-Link-laitteita
 • Tukee IO-Link-toimilaitteita
 • Laitteiden parametrien asetus verkossa

Asiakasedut​

 • Optimoitu prosessiarvojen graafinen visualisointi
 • Lyhyt käyttöönottoaika
 • Optimoitu laitteiden vaihtoprosessi
 • Paperiton parametrisarjojen tallennus

Prosessiarvojen graafinen esitys

 • Prosessiarvojen vertailu toisiinsa graafisesti ja binäärilähtöjen avulla
 • Prosessiarvojen yksinkertainen ja selkeä esitys
 • Prosessiarvojen vienti taulukkoon

Dokumentointi ja arkistointi​

 • Parametrisarjojen tallennus / lataus
 • Parametrisarjojen arkistointi pdf-tiedostona

Laitteiden tunnistus​

 • IO-Link-mastereiden ja kytkettyjen IO-Link-antureiden / toimilaitteiden automaattinen tunnistus
 • ifm:n IO-Link-antureiden automaattinen tunnistus
 • Tärkeiden anturiarvojen osoitus
 • Parametrien oikean siirron varmistus ei-yhteensopivien laitteiden tunnistuksen avulla
 • Helppo uusien ja päivitettyjen IODD-tiedostojen lisäys

Ominaisuudet

 • IO-Link-mastereiden ja -laitteiden parametrointi verkon kautta
 • Parametrien kirjoitus useampaan laitteeseen samanikaisesti
 • Aputekstit ja arvojen raja-arvot helpottavat parametrien syöttöä
 • Käyttövarmuutta laitteiden tunnistuksen ja oletusarvojen palautuksen ansiosta
 • IO-Link-tiedonsiirron laadun valvonta
 • Laitetunnisteiden luonti ja näyttö (sovellutuskohtaiset tunnisteet)
 • ifm:n IODD-tunnisteiden lisäys ja päivitys hiiren klikkauksella *)

*) internet-yhteyden oltava käytettävissä

Anturiarvojen jatkokäsittely vapaasti skaalattavien LINERECORDER-modulien avulla​
Ohjelmistokehys LINERECORDER sulkee informaatiopiirin anturisignaalista ME-järjestelmien ja ERP-ratkaisujen (esim. SAP) maailmaan.

Järjestelmävaatimukset​

Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows 10
– CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
– 2 GB RAM
– 5 GB vapaata kiintolevytilaa
– Web-selain
Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge


Ajankohtainen esite