1. Aloitussivu
 2. Tuoteuutuuksia
 3. IIoT-ohjelmisto
 4. IO-Link -parametrointi masterin kautta

IO-Link -parametrointi masterin kautta

LR DEVICE parametrointiohjelma, parametrien asetus IO-Link -masterin kautta

 • ifm:n IO-Link -mastereiden helppo ja nopea parametrointi
 • Selkeä esitys
 • Helppo ja nopea laiteparametrien asetus (point-to-multipoint -liitäntä)
 • Siirrettävät parametrisarjat
 • IO-Link -laitteiden automaattinen tunnistus (myös ulkomaiset valmistajat)
 • IODD-tiedostojen suora tuonti IODD-Finder -alustalta *)
  *) jos internet-yhteys käytettävissä

Ominaisuudet

 • Online- ja offline-parametrointi
 • Tukee kaikkia IO-Link-laitteita (spesifikaatiot IO-Link V1.0 ja V1.1)
 • Ohjelmiston ja parametrien kuvaus kaikilla tuetuilla kielillä
 • Kaikkien parametrien sisällön yksityiskohtainen kuvaus
 • Parametrisarjat ryhmiteltynä aiheiden mukaan
 • ifm:n IO-Link -mastereiden (AL1xxx) parametrien asetus
 • Tukee uusimpia ifm:n IO-Link-laitteita ja -toimilaitteita
 • Laiteparametrien asetus verkossa

Asiakasedut

 • Optimoitu prosessiarvojen graafisen visualisoinnin avulla
 • Lyhyt käyttöönottoaika
 • Optimoitu laitteiden vaihtoprosessi
 • Paperiton parametrisarjojen tallennus

Prosessiarvojen graafinen esitys

 • Prosessiarvojen graafinen vertailu toisiinsa ja binäärilähtöjen kanssa
 • Prosessiarvojen yksinkertainen ja selkeä esitys
 • Prosessiarvojen vienti taulukkoon

Dokumentointi ja arkistointi

 • Parametrisarjojen tallennus / lataus
 • Parametrisarjojen arkistointi pdf-tiedostona

Laitteiden tunnistus

 • IO-Link-mastereiden ja kytkettyjen IO-Link-antureiden / toimilaitteiden automaattinen tunnistus
 • Tarvittavan IODD-tiedoston *) automaattinen tuonti
 • Tunnusomaisten anturiarvojen osoitus
 • Parametrien oikean siirron varmistus ei-yhteensopivien laitteiden tunnistuksen avulla
 • Uusien ja päivitettyjen IODD-tiedostojen lisäys

Ominaisuudet

 • ifm:n IO-Link-mastereiden ja -laitteiden parametrointi verkon kautta
 • Parametrien kirjoitus samanaikaisesti useampaan laitteeseen
 • Aputekstit ja arvojen rajat tukevat parametrien määrittelyä syöttövaiheessa
 • Käyttövarmuutta laitteiden tunnistuksen ja oletusarvojen palautuksen ansiosta
 • IO-Link-tiedonsiirron laadun osoitus
 • Laitetunnisteen luonti ja näyttö (sovellutuskohtainen tunniste)
 • IODD-tiedostojen lisääminen, päivitys ja tyhjennys (myös ulkomaiset valmistajat) hiiren painiketta klikkaamalla
  *) jos internet-yhteys käytettävissä

Anturiarvojen jatkokäsittely vapaasti skaalattavien LINERECORDER-modulien avulla
LINERECORDER -ohjelmistokympäristö sulkee informaatiopiirin anturisignaalista ME-järjestelmien ja ERP-ratkaisujen maailmaan (esim. SAP).

Järjestelmävaatimukset

 • Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
 • Keskusyksikkö Intel Dual Core 2,0 GHz
 • 2 GB RAM
 • 5 GB vapaata kiintolevytilaa
 • Web-selain
  Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge