You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Turvateknologia
  4. Varma pyörintävahti vakiopaikannusantureihin liitettäväksi

Varma pyörintävahti vakiopaikannusantureihin liitettäväksi

Varma kierrosluvun alituksen valvonta

  • Parametrien helppo asetus kiertokytkimen avulla
  • Ei rajoituksia nokkapyörälevyn muodolle
  • Valvontatoiminnot kytkettävissä päälle ja pois päältä
  • Luotettava toimintavalmius äärimmäisissä ympäristölämpötiloissa jopa -40 °C:seen asti
  • Kotelon leveys vain 25 mm

Sovellutukset
Pyörintävahti DU110S on kehitetty turvallisuuden kannalta tärkeään minimipyörintänopeuden valvontaan, jota käytetään esimerkiksi luiston tai kiilahihnan valvonnassa.
Yksi sovellutusesimerkki ovat teolliset lämpöprosessilaitteistot EN 746-2:n mukaan. Niissä vaaditaan ilmanvaihdon turvallisuusteknistä valvontaa. Valvonta tapahtuu tällöin ilmansyötön kierroslukuvalvonnan avulla.

Erityistä
Pyörintävahti on sertifioitu standardien EN 62061 / SIL 3 ja EN ISO 13849-1 Cat. 4/PL e mukaisesti – vaikka pulssigeneraattorina käytetään muita kuin turvallisuuskohdistettuja vakioantureita.
Laukaisun jälkeen turvalähtö voidaan vapauttaa jälleen käsin tai automaattisesti.