You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Liikeanturit
  4. Kestävät kierroslukuanturit

Kestävät kierroslukuanturit

Anturi ja mittauslaite samassa kotelossa. Myös ATEX-hyväksynnällä

  • Ihanteellinen logiikkaohjauksen (PLC) kanssa
  • Tukevasti asennettavissa
  • Joustava virransyöttö (20...250 AC/DC)
  • ATEX-hyväksyntä ryhmä II, kategoria 3D

Kompakti kierroslukuvalvonta
Uudet kierroslukuanturit ovat kompakti ratkaisu kierrosluvun valvontaan, sillä mittauselektroniikka on jo integroitu anturin koteloon. Ulostulon päällekytkeytymisen käynnistävän kierrosluvun raja-arvon säätäminen suoritetaan potentiometrillä. Sekä pyörivien että lineaaristen liikkeiden ohjearvon ylityksiä ja alituksia sekä esteitä voidaan valvota. Nämä uudet anturit erottuvat edeltäjistään kestävän metallikotelon ansiosta, mikä mahdollistaa tukevan asennuksen. Ylimääräistä iskusuojaa ei tarvita. Lisäksi on saatavilla erityisversio ATEX-hyväksynnällä.

Sovellukset
Kompakteilla kiertolukuantureilla on erityisesti kuljetustekniikan alalla useita eri käyttömahdollisuuksia, esim. hihnakuljettimien ja kapselihissien valvonnassa. Silloin niitä käytetään tyypillisesti valvomaan ohjearvojen alittamista, esteitä tai pysäytyksiä.

Edut
Kiertolukuantureihin sisältyy täydellinen kierroslukuvalvonta, sillä mittauselektroniikka ja anturi on integroitu yhteen ja samaan koteloon. Kytkentäpiste asetetaan monisuuntaisella potentiometrillä. Hystereesi ja käynnistymisen ohitusaika on asetettu kiinteästi.

Toimintatapa
Integroitu anturi vaimennetaan ohikulkevilla nokilla ja muilla metallisilla kytkentäelementeillä. Mittaus määrittää jakson keston tai taajuuden (kierrosluvun tosiarvo) vaimennusten ajallisesta etäisyydestä ja vertaa niitä asetettuun kytkentäpisteeseen (ohjearvo). Ulostulo on kytketty päälle käynnistyssilloituksen aikana ja silloin, kun kierrosluku on suurempi kuin asetettu kytkentäarvo. LED-valo signalisoi ohjearvon kierrosluvun alittamista ja ulostulon pysäyttämistä.