1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Hydrostaattinen pinnanmittaus erilaisiin sovellutuksiin

Hydrostaattinen pinnanmittaus erilaisiin sovellutuksiin

V4A-upposondit erilaisilla kaapelimateriaaleilla ja eri pituuksina

  • PUR- tai FEP-kaapeli kestää hyvin eri aineita
  • Versio ATEX-hyväksynnällä ryhmälle I luokka M1 ja ryhmälle II luokka 1G ja 1D
  • Hyvä kokonaistarkkuus ja pitkäaikainen vakaus
  • Paineentasaus sisäilmatun kaapelin kautta

Sovellutusalueet
PS-sarjan upposondit on tarkoitettu pinnanmittaukseen säiliöissä, tankeissa, kaivoissa, virtaavissa vesissä, porausrei'issä ja jätevesilaitteistoissa. 0,5 %:n tarkkuus sekä 0,2 %:n pitkäaikainen stabiilisuus vuodessa takaavat osaltaan sondin varman toiminnan.

Kestävä, luotettava ja joustava
Kaikissa upposondeissa on kestävä V4A-kotelo. Vakiosovellutuksiin suosittelemme edullista PUR-kaapelia. Sovellutuksiin, joissa vaaditaan suurta aineenkestävyyttä (esim. lietelanta, öljyt tai polttoaineet), on käytettävissä FEP-kaapeli.

PS3xxA-sarjan ATEX-upposondit on tarkoitettu pinnanmittaukseen räjähdysvaarallisilla alueilla. Antureita voidaan käyttää vyöhykkeellä 0, 1, 2 tai vyöhykkeellä 20, 21, 22 sekä kaivostoiminnassa. GL-hyväksyntä sallii käytön merellisellä alalla.