1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Teollisuuden konenäkö
  4. 3D-anturit

3D-anturit

Optinen 3D-pinnankorkeuden mittaus ja pinnanvalvonta​

  • Epätasaisten pintojen pinnankorkeuden jatkuva mittaus
  • Minimi-, maksimi- ja keskiarvojen määrittely
  • Erilaisten säiliöiden muotojen opetus
  • Häiritsevien rakenteiden eliminointi
  • Läpinäkyvien aineiden pinnankorkeuden mittaus 10 m saakka

Joustava konfigurointi​
Anturi tunnistaa kiintoaineet, läpinäkyvät kiintoaineet ja jauheet säiliöissä, siiloissa ja syöttösuppiloissa aina 10 m saakka. O3D tunnistaa luotettavasti mm. koneiden kuormauskorkeuden materiaalinkäsittelysovellutuksissa kuten kuljetinhihnoilla ja lavaajissa. Anturi määrittelee pinnankorkeuden ennaltamäärätyn taustan avulla ja lähettää prosessiarvon analogisena tai digitaalisena ja häiriösietoisena Ethernet-prosessiliitännän kautta. Vaihtoehtoisesti O3D-mallia voidaan käyttää myös binäärisenä pintakytkimenä.
Anturin mittauskeila voidaan sovittaa k.o. säiliön muotoon. Sekoittimet ja muut häiritsevät osat voidaan eliminoida "alueiden poisto" -toiminnolla. Erilaiset säiliömuodot kuten esim. syöttösuppilot, siilot ja viistokuljettimet voidaan tunnistaa anturin avulla.
Tämä tarkoittaa, että kiintoaineilla muodostetaan keskimääräinen pinnankorkeus silloinkin, kun aineessa esiintyy kekomaisia kasautumia tai holvautumista.