1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. PMD profiler: tarkka hahmontunnistus inline-laadunvarmistussovellutuksiin

PMD profiler: tarkka hahmontunnistus inline-laadunvarmistussovellutuksiin

  • Tarkka inline-laadunvarmistus osien oikean asennuksen valvontaan
  • Nopea käyttöönotto ilman ohjelmistoja
  • Etäisyydestä riippumaton mittaus ja kohteen suuri liikkumavara
  • Tunteeton ulkoiselle valolle – varjostusta tai ulkoista valaistusta ei tarvita

Parantunut suorituskyky IO-Linkin ansiosta

  • Optiona muodon ohjelmallinen visualisointi vika-analyysien helpottamiseksi

Tarkka kohteen skannaus laadunvalvontasovellutuksiin
Kokoonpano- ja käsittelysovellutuksissa profiler ei vain varmista kohteen paikallaoloa, vaan se myös tarkistaa, että on käytetty oikeaa komponenttia ja että se on asennettu kunnolla. Tarvitaan ainoastaan yksi painike vertaamaan kohteen muotoa ja profilerille opetettua tavoitemuotoa toisiinsa. Optoelektroninen linjaskanneri tunnistaa pienetkin erot lähes identtisten komponenttien välillä. Koska etäisyys ei ole olennainen, PMD profiler ei tarvitse kohteen monimutkaista paikannusta kuten 1D-anturit. Epäherkkyys ulkoiselle valolle tarkoittaa sitä, että toisin kuin näihin suurta tarkkuutta vaativiin tehtäviin pystyvissä kamerajärjestelmssä, varjostusta tai ulkoista valaistusta ei tarvita. Käyttäjäystävällisen värinäytön ja vain 3 painikkeen avulla suoritettavan säädön ansiosta anturi on käyttövalmis muutamassa minuutissa ja ilman minkäänlaisia ohjelmistoja. On mahdollista lähettää tietoa joko hylkäysmäärästä tai tunnistetuista kohdeprofiileista IO-Linkin kautta.

Kiinnostavuusalue: suuri tarkkuusaste
Lähes identtisten komponenttien välisten erojen määrittämiseksi profiiliarviointia voidaan siirtää lähemmäs oleellista kohdealuetta kahden rajauksen avulla käyttäen kiinnostavuusalue (region of interest) -toimintoa. Toimintoa voidaan käyttää kiinteässä moodissa sen varmistamiseksi, että kohde on tarkasti oikeassa paikassa. Liikkuvassa moodissa muotovertailu siirtyy pitkin laserlinjaa. Tällöin ei ole tarpeen sijoittaa testattavia komponentteja täsmälleen samalla tavalla.

Laadunvarmistus: toleranssien määrittely
Referenssin ja kohteen välinen samankaltaisuus ilmoitetaan arvona välillä 0...100%. Raja-arvotoimintoa voidaan käyttää määrittämään arvo, jonka jälkeen kohde ei ole enää hyväksyttävissä. Siten pieni toleranssiarvo takaa komponenteille suurta tarkkuutta vaativan laadun.